NYHET1 juni 2022

EU-ministern lovar stärka konkurrenskraften – ”Välkommet besked”

Våren 2023 ska Sverige vara ordförandeland i EU:s ministerråd.
”Hans Dahlgren var tydlig med att en av prioriteringarna för det svenska ordförandeskapet är stärkt konkurrenskraft. Det är ett välkommet besked”, säger Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor.

EU-minister Hans Dahlgren och Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor vid Svenskt Näringsliv.

Med bara ett halvår kvar är planeringen naturligt nog i full gång. När EU-minister Hans Dahlgren (S) under onsdagen informerar riksdagen om läget berättar han bland annat om de fem huvudpunkter – däribland säkerhet, klimat och brottsbekämpning – som regeringen har tänkt sig att ska dominera under ordförandeskapet.

EU-ministern är samtidigt fullt medveten om att hela planeringen kan behöva ändras beroende på världsläget. Coronapandemin och kriget i Ukraina har fått de senaste årens ordförandeländer att kasta om i schemat i sista stund.

För svensk del finns också en helt annan oklarhet: riksdagsvalet i september.

Fast det tror inte Dahlgren ska spela så stor roll, rent sak- och planeringsmässigt.

– Jag tror att det kommer att finnas en bred uppslutning i Sveriges riksdag kring just de här områdena. Sedan får naturligtvis den regering som sitter i december fatta sitt beslut om det slutliga ordförandeskapsprogrammet, säger Hans Dahlgren.

Stellinger vill att Sverige är pådrivande

– Vi kommer att försöka visa upp det som är det nya i den svenska näringspolitiken, att satsa på den gröna omställningen, inte minst i den nyindustrialisering som pågår uppe i norr, berättar Hans Dahlgren.

Anna Stellinger understryker att Sverige behöver ett starkt och konkurrenskraftigt EU.

– EU saknar idag en samlad strategi för stärkt konkurrenskraft. Sverige behöver vara pådrivande för ett EU där mer företagande, entreprenörskap och tillväxt är grundläggande för att kunna lösa vår tids stora utmaningar, säger hon.

Hon är nöjd med EU-ministerns utspel.

– Hans Dahlgren var tydlig med att en av regeringens prioriteringar för det svenska ordförandeskapet är stärkt konkurrenskraft. Det är ett välkommet besked och bör vara Sveriges linje oavsett vilken regering vi har under EU-ordförandeskapet.

– Avgörande för att stärka EU:s konkurrenskraft är att förstärka och fördjupa den inre marknaden. Efter snart 30 år med fri rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital behöver EU nu ta nästa steg i utvecklingen av den inre marknaden, säger Anna Stellinger.

Fakta

Regeringen planerar att låta fem huvudfrågor stå i centrum under Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd våren 2023:

  • säkerhet och EU:s röst i världen
  • kampen mot organiserad brottslighet och internationell terrorism
  • kampen mot klimatförändringarna
  • bättre konkurrenskraft och digitalisering
  • grundläggande värderingar och rättsstatsprinciper

Under ordförandeskapet hålls ett stort antal informella ministermöten i Sverige, samtliga på en konferensanläggning vid Arlanda. Samtidigt kommer en rad tjänstemannamöten att hållas på olika platser runt om i Sverige.

Sverige har tidigare varit ordförandeland i ministerrådet under våren 2001 samt hösten 2009.

Delaktighet och påverkan i EU
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist