NYHET21 november 2023

Jacob Wallenberg: Så ska konkurrenskraften forma EU-agendan

Det svenska ordförandeskapet i EU riktade välbehövligt ljus på vikten av konkurrenskraft. Nu lanseras den europeiska satsningen Europe Unlocked på initiativ av Svenskt Näringsliv. Målet är att nästa EU-kommission fortsätter hålla tillväxt och konkurrenskraft högt på agendan.

Jacob Wallenberg, ordförande i Svenskt Näringsliv, berättar om den nya satsningen Europe Unlocked.Foto: Sören Andersson

– Det svenska EU-ordförandeskapet bidrog till att föra upp frågan om konkurrenskraft högst upp på EU:s agenda. Men frågan är långt ifrån löst. EU:s konkurrenskraft har fallit i tjugo år, och konkurrensen från USA och Kina växer. Vi behöver göra mer för att öka vår tillväxt, satsa mer på innovation, nya teknologier och forskning och utveckling. Vi behöver behålla konkurrenskraften i fokus. Detta är bakgrunden till att vi lanserar Europe Unlocked – för att med nya och breda allianser sätta ljuset på vikten av långsiktig konkurrenskraft och tillväxt byggd på öppenhet och handel med omvärlden, säger Jacob Wallenberg, ordförande i Svenskt Näringsliv

Ett SOS till EU-kommissionen

Europe Unlocked har samlat en rad organisationer i olika europeiska länder, som alla vill se ett tydligt fokus på att stärka EU:s konkurrenskraft. Genom initiativet utfärdar koalitionen ett SOS., som i det här sammanhanget står för ”Strengthen Our Single Market”.

– Vi lanserar ett S.O.S till EU-kommissionen som en uppmaning att prioritera vår inre marknad. Den inre marknaden är hemmamarknad för många både små och stora företag, men trots att det har gått 30 år sedan inre marknaden bildades återstår en rad hinder som försvårar för företag att investera och växa i Europa. Att ha en fungerade europeisk inre marknad är vår största styrka i en utmanande omvärld, så här finns det mycket mer att göra, säger Jacob Wallenberg.

Vi behöver göra mer för att öka vår tillväxt, satsa mer på innovation, nya teknologier och forskning och utveckling.

Det som Svenskt Näringsliv och organisationens europeiska kollegor efterfrågar är bland annat förbättrade handelsmöjligheter och konkurrens utanför och inom EU, marknadsdrivna investeringar och innovationer för att driva på den gröna omställningen samt en mer innovationsvänlig inställning till ny teknik och dataanvändning , som i sin tur skapar möjligheter för företag att växa.

Nu lanseras Europe Unlocked – en koalition och kampanj för mer näringslivsvänliga prioriteringar hos nästa EU-kommission med fokus på konkurrenskraft genom öppna och konkurrensutsatta marknader.

Och det som spänner över alla politikområden: bättre, mer välriktade EU-regler och samråd med näringslivet, så att företagen ges rätt förutsättningar att bidra med lösningar på samhällsutmaningarna.

Som ett första steg har medlemmarna i Europe Unlocked skrivit ett öppet brev till Italiens tidigare premiärminister Mario Draghi, som har fått i uppdrag av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att skriva en rapport om EU:s framtida konkurrenskraft.

Efterlyser nytt förhållningssätt

I brevet lyfter Europe Unlocked fram att EU:s ekonomi har halkat efter USA:s och Kinas och att det därför finns ett tydligt behov av åtgärder.

– Vi efterlyser ett nytt förhållningssätt till de gemensamma ekonomiska och säkerhetsmässiga utmaningar som vi står inför, ett förhållningssätt som är inriktat på möjligheter och på Europas styrkor, skriver Europe Unlocked i brevet.

Jacob Wallenberg fyller i:

– När vi nu går mot Europaparlamentsval och en ny EU-kommission nästa år är vårt budskap att man behöver fortsätta prioritera långsiktig tillväxt och konkurrenskraft. Det är genom ett ekonomiskt starkt, öppet och konkurrenskraftigt Europa som vi bäst möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar.

Organisationerna som utgör Europe Unlocked vid tid för denna artikels publicering

 • Confederation of Danish Industry (DI)
 • Confederation of Finnish Industries (EK)
 • Confederation of Industry of the Czech Republic (SPCR)
 • Confederation of Swedish Enterprise
 • The Czech Chamber of Commerce
 • Dansk Erhverv (The Danish Chambers of Commerce)
 • The Estonian Employers Confederation
 • European Entrepreneurs CEA-PME
 • The European Round Table for Industry (ERT)
 • The European Services Forum (ESF)
 • The European Small Business Alliance (ESBA)
 • The Lithuanian Confederation of Industrialists (LPK)
 • The Norwegian Confederation of Business (NHO)
 • The Polish Confederation Lewiatan
 • Confederation of German Employers’ Association (BDA)
Delaktighet och påverkan i EUStärk EU:s konkurrenskraft
Skriven avJohanna Allhorn
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist