NYHET19 april 2021

”Näringslivet måste vara motorn i omställningen”

Snart kommer statsstödsreglerna att förändras för att underlätta en långsiktigt hållbar tillväxt. Då gäller det att inte skada de drivkrafter som gör att företag anstränger sig till det yttersta för att få fram morgondagens tekniska lösningar eller sätt att tillhandahålla tjänster, menar Stefan Sagebro, expert på konkurrens och statsstöd. 

EU:s gröna giv är en färdplan för en hållbar ekonomi, där målet är att EU ska bli klimatneutralt till år 2050. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Snart väntas förslag på reviderade miljö- och energiriktlinjer från EU-kommissionen. Det handlar om regler som sätter ramarna för medlemsstaterna att med hjälp av statsstöd driva på för att nå målen om minskade koldioxidutsläpp inom ramen för den europeiska gröna given. Den gröna given är en färdplan för en hållbar ekonomi i EU där målet är att EU ska bli klimatneutralt till år 2050.

– Svenskt Näringsliv ställer sig bakom målsättningarna i den gröna given och vi anser att näringslivet måste vara motorn i omställningen, säger Stefan Sagebro, expert på konkurrens och statsstöd på Svenskt Näringsliv.

Han menar att väl fungerande marknader är avgörande för att ansträngningar på klimatområdet ska premieras och att en policy där grundinställningen är restriktivitet till selektiva stöd är nödvändig.

Det gäller att inte skada de drivkrafter som gör att företag anstränger sig till det yttersta för att få fram morgondagens tekniska lösningar. 
Stefan Sagebro , expert på konkurrens och statsstöd 

– Många företag gör stora satsningar för att få fram klimatsmarta lösningar och vi eftersöker ett restriktivt regelverk som skapar tilltro till att skattebetalarnas pengar används effektivt. Det gäller att inte skada de drivkrafter som gör att företag anstränger sig till det yttersta för att få fram morgondagens tekniska lösningar eller sätt att tillhandahålla tjänster.

Miljö- och energistöden har ökat varje år sedan 2013.

– Nuvarande regler ger goda förutsättningar till stora mängder stöd. I dagsläget ser vi inte att det finns anledning att lätta upp regelverket och öka mängden stöd generellt. Däremot kan vissa justeringar och omprioriteringar vara rimliga.

Karin Nikavar, Senior Regulatory Advisor Heat på statliga Vattenfall, konstaterar att en översyn av miljö- och energiriktlinjerna är nödvändig för att nå målen i EU:s gröna giv.

– Statsstödsreglerna är viktiga för att möjliggöra för de stora investeringar som krävs för klimatomställningen. För vi vet att det kommer att krävas enorma investeringar för att nå målen, sa hon på ett seminarium nyligen.

Framförallt efterfrågar hon att de reviderade miljö- och energiriktlinjerna ska vara enhetligt designade, enkla, de ska kunna implementeras snabbt samt ha en förutsägbar giltighetstid framåt.

– Ju snabbare vi har det här på plats desto snabbare kan vi skruva om.

Vattenfall står tillsammans med SSAB och LKAB bakom projektet Hybrit. Projektet syftar till att minska ståltillverkningens inverkan på klimatet och är världens första satsning på fossilfri tillverkning av stål.

– Projekt som Hybrit visar på att när energibranschen och industrin samarbetar kan man nå nya innovationer och få fram teknik för att minska utsläppen. 

Hon menar att nuvarande miljö- och energiriktlinjerna riskerar att främja fossil vätgas med CCS framför förnybar vätgas.

– Nya tekniker är ofta inte konkurrenskraftiga initialt och vi efterlyser att de reviderade miljö- och energiriktlinjerna bör främja förnybar vätgas.

Konkurrens
Skriven avFrida Nygren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist