REMISSVAR30 september 2022

Bolagsverkets förslag till föreskrifter om elektronisk ansökan och anmälan för företag och föreningar samt förslag till ändring av föreskrifter om registrering av verklig huvudman

MOTTAGARE
Bolagsverket
Externt diarienummer
AD 2993/2022
Svenskt Näringslivs diarienummer
2022-129

Bolagsverkets föreslår nya föreskrifter om elektronisk ansökan och anmälan för företag och föreningar samt ändringar av gällande föreskrifter om registrering av verklig huvudman. Syftet med förslaget är bl.a. att möjliggöra för företag att anmäla uppgifter till Bolagsverket genom en ansluten tjänsteleverantör. Svenskt Näringsliv har inget att invända mot att man främjar möjligheterna för utveckling av alternativa tillvägagångssätt för att lämna uppgifter till Bolagsverket. Svenskt Näringsliv har dock synpunkter på Bolagsverkets förslag till definition av vad som utgör en elektronisk kopia som föreslås innefatta även elektroniska avskrifter. Svenskt Näringliv anser att begreppen kopia och avskrift har olika innebörd och bör hållas isär. Svenskt Näringsliv anser vidare att det behövs lagstöd för att Bolagsverket ska kunna ta emot handlingar i form av elektroniska avskrifter och att innebörden av ett bestyrkande av att en elektronisk avskrift överensstämmer med innehållet i originalhandlingen behöver klarläggas.

Ansvarig handläggareSofia Bildstein-HagbergAnne Wigart
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist