NYHET26 oktober 2023

Expert: Företag tvingas till onödiga konkurser

Många företag som skulle kunna räddas går nu i stället i konkurs, menar Christer Östlund, expert på regelförbättring och insolvensjuridik.

Christer Östlund, expert på regelförbättring och insolvensjuridik. Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Sedan förra hösten har konkurserna bland svenska företag ökat kraftigt. Mellan januari och september gick 5 742 företag i konkurs, vilket är en ökning med 34 procent, enligt UC. Men samtidigt som antalet konkurser skjuter i höjden minskar antalet rekonstruktioner. Mellan januari och september i år inkom 120 ansökningar till domstolar runt om i landet, visar statistik från Domstolsverket som Ekot begärt ut.

Det är en minskning med 40 procent jämfört med samma period förra året. Enligt Christer Östlund, expert på regelförbättring och insolvensjuridik på Svenskt Näringsliv, är det många företag som skulle kunna rekonstruerats som nu istället går i konkurs.

– Sedan ett år tillbaka finns en ny lagstiftning vad gäller rekonstruktioner och det är den som lett till att rekonstruktionerna nu minskar. Den nya lagstiftningen ställer större krav på de företagen som ska kunna rekonstrueras, vilket även ökar kostnaderna för företagen, säger han.

– Den nya lagstiftningen fungerar bra för större företag, men gör det i praktiken svårt för mindre företag att genomgå en rekonstruktion.

I samband med att lagen utarbetades fanns det ett förslag om att man skulle införa ett parallellt system som skulle vara bättre anpassat till mindre företag.

– Redan i utredningen kunde vi förutse att den nya lagstiftningen skulle göra det svårt för de mindre företagen att rekonstrueras. Det var just därför man föreslog ett parallellt system.

– Men tyvärr valde den förra regeringen att stryka bort det förenklade systemet och gick endast vidare med huvudförfarandet. Nu ser vi konsekvenserna av att man valde att göra på det sättet.

Rekonstruktion är en utväg för ett bolag, som i grunden har en god affärsidé men som hamnat i tillfälliga problem, att överleva och komma tillbaka.

– Vid en rekonstruktion genomför man förändringar i företaget och man kan göra uppgörelser med de som man har skulder till. Och sen när man är klar med det förfarandet så kan företaget fortsätta leva vidare.

– Under en rekonstruktion kan man fortsätta göra affärer med sina leverantörer som också tjänar på att det blir en lyckad rekonstruktion. Detta går att jämföra med en konkurs där det vanliga är att fordringsägarna förlorar alla sina fordringar som de har på bolaget.

Dessutom påverkar en konkurs inte bara det berörda företaget. En konkurs sprider sig till alla andra aktörer som gjort affärer med bolaget och inte fått betalt.

– De gör ju i sin tur förluster genom konkursen och riskerar själva att hamna på fallrepet.

Han beskriver det som olyckligt att det blivit svårare för mindre företag att rekonstrueras i synnerhet när många företag kämpar med mycket ansträngd ekonomi bland annat på grund av krig och en hög inflation.

– Nu behöver vi ha ett bra system och en lagstiftning som är effektiv och som de flesta företag kan använda sig av. Men den dåvarande regeringen valde ändå att göra på det här sättet. Det menar jag är en av förklaringarna till att det nu ser ut som det gör i statistiken.

– Nu hoppas vi att den nuvarande regeringen kommer att införa det förenklade systemet. Det är redan klart så det är bara att köra.

RegelförbättringRegelkrångel
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist