NYHET2 juni 2023

Företag vågar inte anställa på grund av krångliga regler

Vart tredje företag avstår från att anställa eller investera på grund av det krångliga svenska regelverket. Näringslivet efterlyser nu krafttag av regeringen. ”Vi är angelägna om att regeringen går från ord till handling i den här frågan”, säger Karin Johansson, vice vd.

32 procent av företagen har under de senaste två åren avstått från att anställa någon eller investera i verksamheten på grund av regelverken, visar Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel. Värst drabbad är besöksnäringen där 47 procent av företagen uppger att de avstått från att anställa eller investera. Det kommer också fram i undersökningen att 46 procent av företagen tycker det blivit krångligare regelverk de senaste två åren.

– Vi konstaterar att regelkrånglet fortsätter att öka. Det borde man ta till sig från regeringens sida och förstå konsekvenserna för den svenska ekonomin och tillväxten, säger Karin Johansson, vice vd.

Implementeringsråd

Arbetsgivarorganisationen menar att det borde vara en självklarhet för en regering att känna till vilka konsekvenser de regler som införs i Sverige får för näringslivet.

– Detta är något som den här regeringen har identifierat som viktigt. Därför är vi angelägna om att regeringen går från ord till handling i den här frågan, säger Karin Johansson.

Svenskt Näringsliv menar att en av de viktigaste åtgärderna är att inrätta ett så kallat implementeringsråd enligt dansk modell. I Danmark består rådet av representanter för arbetsgivare, arbetstagare och akademien. Dels bevakar rådet att EU-lagar inte försämrar den danska konkurrenskraften och dels jobbar rådet med att fortlöpande förenkla det nationella regelverket.

– Danmark har ett väl fungerande implementeringsråd som vi hoppas att vår regering tittar på och lär sig av. Ett implementeringsråd bör ha ett specifikt uppdrag att bevaka att alla regler som regeringen fattar beslut om faktiskt också följs upp när det gäller ytterligare administrativ börda och krångel för företagen. En annan viktig bit är att regeringen ska följa de råd implementeringsrådet kommer med, om det inte finns särskilda skäl till annat, säger Karin Johansson.

Kritik mot Tillväxtverket

Det är inte enbart så att reglerna blir allt krångligare, de kostar också företagen allt mer pengar. I sin senaste rapport kommer Tillväxtverket fram till att företagens regelkostnader 2022 ökade med en miljard kronor. Svenskt Näringsliv är kritiskt mot att myndigheten genom en ny mätmetod att ställa utvecklingen av regelkostnaderna i förhållande till BNP kommer fram till att regelkostnaderna egentligen minskade.

”Det är en väldigt märklig räkneövning.”

Enligt arbetsgivarorganisationen tittar Tillväxtverket på vilka kostnader som tillkommit under året på grund av nya eller förändrade regler. Tillväxtverket gör alltså inte en bedömning av om de befintliga reglerna också orsakat ökade kostnader. Svenskt Näringsliv ställer sig frågande till den hållningen.

– Det är en väldigt märklig räkneövning. Med tanke på att företagens verksamheter ökar i en tillväxtekonomi så ökar ju samtidigt kostnaderna för befintliga regler. Det fångas inte upp på något sätt i rapporten. Därför tycker vi att det är ett märkligt sätt att räkna på, säger Karin Johansson.

Svenskt Näringsliv menar att ett förbättrat företagsklimat är något hela samhället tjänar på.

– Krångliga regler hämmar företagens tillväxt och deras förmåga att bli ännu mer konkurrenskraftiga och det hämmar också det svenska samhällets utveckling. Det är en dyster utvecklig vi upplever just nu för företagen och samhällsekonomin. Vi hoppas att regeringen tar tag i frågan om regelkrånglet, säger Karin Johansson.

RegelförbättringRegelkrångel
Skriven avZoran Cale
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist