REMISSVAR21 september 2022

Inkomstskatterapporter och några redovisningsfrågor

MOTTAGARE
Justitiedepartementet
Externt diarienummer
Ju2022/02004
Svenskt Näringslivs diarienummer
2022-110

Utredningen föreslår att EU-direktivet om offentliggörande av inkomstskatteuppgifter ska genomföras genom en ny lag som ska gälla för aktiebolag, handelsbolag och vissa filialer. Näringslivets Skattedelegation (NSD), vilka Svenskt Näringsliv ansluter sig till, konstaterar att utredningens uppdrag har varit att genomföra ett tvingande EU-direktiv. Principiellt har NSD inget att invända mot det sätt som utredningen föreslår att direktivet genomförs. NSD vill dock framföra ett antal detaljsynpunkter av teknisk karaktär på utredningens förslag till ny lag.

Utredningen föreslår vidare att en ny koncerndefinition som bygger på bestämmande inflytande ska införas i årsredovisningslagen. Samma definition ska även införas i aktiebolagslagen och i associationsrätten i övrigt. Definitionen får även skatterättslig betydelse. NSD anser att det finns skäl att anpassa koncerndefinitionen i redovisningslagstiftningen till internationell redovisningspraxis. De associationsrättsliga och skatterättsliga konsekvenserna av ett förändrat koncernbegrepp har dock inte analyserats av utredningen i tillräcklig utsträckning. NSD anser att rättssäkerhetsskäl talar för att koncerndefinitionen i associationsrätten och skatterätten ska vara uttömmande och att den föreslagna koncerndefinitionen i årsredovisningslagen därför inte bör överföras till dessa rättsområden.

Betänkandet innehåller även två förslag på ändringar i årsredovisningslagen. Uppställningsformen för eget kapital för kategorin Övriga företag föreslås ändras för att anpassas till stiftelser, ideella föreningar och samfällighetsföreningar. Dessutom föreslås en ändring som möjliggör att värdeförändringar på vissa skulder i noterade företag kan presenteras i enlighet med internationella redovisningsstandarder. NSD tillstyrker att dessa båda ändringar genomförs.

Ansvarig handläggareJohan Fall
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist