NYHET15 december 2021

Krävs hög beredskap för snabb lagändring om bolagsstämmor 

Den tillfälliga stämmolagen, som infördes med anledning av Covid19-pandemin för att underlätta genomförandet av bolagstämmor, upphör att gälla vid årsskiftet. I en begäran till Justitiedepartementet understryker Svenskt Näringsliv vikten av att snabbt återinföra reglerna om smittspridningen tar fart igen. 

Vid årsskiftet upphör den tillfälliga stämmolagen att gälla. Regeringen har bedömt att smittoläget inte är tillräckligt allvarligt för att förlänga reglerna.

En tillfällig ändring av aktiebolagslagen började gälla våren 2020, mitt under pandemin. Syftet var att minimera antalet aktieägare som fysiskt behöver närvara på en bolags- eller föreningsstämma för att minska smittorisken.

Vid årsskiftet upphör den tillfälliga stämmolagen att gälla. Regeringen har bedömt att smittoläget inte är tillräckligt allvarligt för att förlänga reglerna.

I en hemställan konstaterar Svenskt Näringsliv att den tillfälliga lagen har fungerat väl, tillämpats av många bolag, att det därför inte borde krävas ett omfattande beredningsarbete för att snabbt återinföra reglerna om smittspridningen tar fart igen.

– Det är inte osannolikt att smittospridningen ökar så att det blir mer än olämpligt att i fysiska möten samla så många personer som innan pandemin brukat delta i bolagsstämmor. Enklaste sättet att se till att det då finns regler på plats som möjliggör att bolagsstämmor kan hållas utan fysiska möten vore att snarast återinföra regler motsvarande dem i den tillfälliga stämmolagen, säger Anne Wigart, jurist på Svenskt Näringsliv.

Enligt aktiebolagslagen måste aktieägare alltid ha möjlighet att delta i stämmolokalen. Lagen tillåter inte att aktiebolag samlar in fullmakter eller ordnar en poströstningsmöjlighet om inte bolaget har bestämmelser om det i sin bolagsordning.

Bolags- och börsrätt
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist