NYHET29 juni 2023

Oroande utveckling i Parlamentet beträffande förslag om aktier med utvidgad rösträtt

EU-parlamentet definierar just nu sin position och sitt mandat beträffande EU-kommissionens förslag till direktiv om strukturer med aktier med utvidgad rösträtt i företag som ansöker om att få sina aktier upptagna till handel på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag.

Foto: Jean-Francois Badias

Svenskt Näringsliv ser det föreslagna direktivet som en tydlig bekräftelse av att det är positivt för företag och marknader att ha en flexibel ordning som tillåter sådana aktiestrukturer. I Sverige har möjligheten att ha aktier med olika röstvärde varit en viktig och värdefull del av den svenska aktiemarknaden i hundra år (se kortfattad sammanfattning här).

EU-parlamentet diskuterar nu obligatoriska begränsningar (däribland obligatorisk så kallad “sunsetklausul”, ett högsta ratio för röstvärdesskillnader och stärkta rättigheter vid omröstning). De föreslagna begränsningarna är långtgående och djupt oroande eftersom de skulle göra det mindre attraktivt att listas på marknaden, vilket går stick i stäv med direktivförslagets syfte, och samtidigt riskerar att förstöra existerande välfungerande strukturer i medlemsstaterna, som till exempel den svenska strukturen. Det är vår uppfattning att en framgångsrik minimiharmonisering måste ta höjd för lokala variationer i medlemsstaterna. Svenskt Näringsliv motsätter sig ett direktiv med omfattande obligatoriska begränsningar eftersom det skulle vara kontraproduktivt och skadligt. Detta förklaras närmare i en artikel som skrivits i samarbete med Swedish Corporate Governance Institute.

Bolags- och börsrättBolagsstyrning (corporate governance)
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist