NYHET3 december 2021

”Sverige behöver en forskningsminister”

Magdalena Andersson har presenterat sin regeringsförklaring. Ordet forskning nämndes inte en enda gång och området högre utbildning och forskning tappade sin taburett. Ett av världens mest forskningsintensiva länder har inte längre en forskningsminister, skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert.

Politikernas ointresse för en av våra största och viktigaste samhällssektorer är lite av en paradox. Kanske kan den skriande kompetensbristen och det allt högre konkurrenstrycket från omvärlden ändra på det, skriver Emil Görnerup, ansvarig för forskning och innovation.Foto: Jessica Gow/TT

Näringslivet och det offentliga i Sverige investerar över 200 miljarder kronor om året i högre utbildning och forskning. Det är ett mycket stort samhälleligt åtagande och nästan i samma storleksordning som kostnaden för ny höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg.

Klimatomställningen innebär de största planerade investeringarna under vår generation och samhället fortsätter att digitaliseras i en rasande takt. Tillgången till forskare och ingenjörer kommer att vara avgörande om det ska lyckas. 

Att i detta läge stryka forskningsministern från regeringen är ett stort misstag.

För det första ska det politiska signalvärdet inte underskattas. Det är svårt att inte tolka en indragen ministerpost och den totala avsaknaden av forskning i regeringsdeklarationen som annat än minskat politiskt intresse. Företagens FoU-investeringar i Sverige är starkt konkurrensutsatta. Det finns därför en risk att företagen väljer att investera i andra länder med högre politiska ambitioner.

För det andra är bristen på forskare och ingenjörer just nu en av våra största samhällsutmaningar. Det hotar bland annat näringslivets omställning mot klimatneutralitet. Det finns ett behov av att så fort som möjligt lägga propositioner och tillsätta nya utredningar för att öka utbudet och matchningen mot näringslivets behov.

För det tredje måste trenden med den svenska ekonomins sjunkande forskningsintensitet nu brytas. Ett politiskt mål om ökade investeringar motsvarande en procent av BNP bör sättas med ett brett politiskt stöd. Ambitionen måste minst vara att Sverige ska tillbaka till tidigare toppnivåer.

Politikernas ointresse för en av våra största och viktigaste samhällssektorer är lite av en paradox. Kanske kan den skriande kompetensbristen och det allt högre konkurrenstrycket från omvärlden ändra på det. Verkligheten knackar på dörren. 

Forskningspolitik
Skriven avEmil Görnerup
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist