NYHET28 mars 2023

EU-ordförandeskapet: Konkurrenskraft och grön omställning högt i kurs

”Företagen driver på omställningen”. Marie Trogstam, chef för hållbarhet och infrastruktur, fick möjlighet att lyfta näringslivets roll som förebild i klimatarbetet vid ett seminarium.

Marie Trogstam, chef för avdelningen hållbarhet och infrastruktur, konstaterade under sitt tal att bristen på kompetens inom hållbarhet och cirkulär ekonomi är ett hinder för tillväxt.

Den gröna omställningen slår med kraft igenom på allt fler politikområden. Den beskrivs också allt oftare som en förutsättning för tillväxt och konkurrenskraft. Samtidigt som konkurrenskraft och tillväxt är grunden för att den gröna omställningen blir genomförbar långsiktigt. Nu har frågorna även hamnat mer tydligt i blickfånget under det svenska EU-ordförandeskapet.

Under torsdagen deltog Svenskt Näringsliv i ett av flera seminarier inom ramen för det svenska ordförandeskapet i EU som äger rum under ett intensivt halvår.

På plats på Arlanda stad vid seminariet ”Skills for the Green Transition - for a Competitive Europe” fanns representanter från akademin, fack, liksom näringsliv och politik. Fokus i samtalen var den gröna omställningen och konkurrenskraft. Marie Trogstam, chef för avdelningen hållbarhet och infrastruktur hos Svenskt Näringsliv, medverkade som en av talarna där bland andra utbildningsminister Mats Persson också deltog.

Svenska företag förebilder

Från att ha varit frågor som diskuterats i olika stuprör växer nu hållbarhet och grön omställning samman med konkurrenskraft och tillväxtfrågor, beskriver Marie Trogstam.

–Svenska företag jobbar framgångsrikt med långsiktig hållbar tillväxt och klimatsmarta lösningar och är förebilder på området, säger Marie Trogstam som beskriver mötet som ett tillfälle för näringslivet att lyfta vikten av kompetens för den gröna omställningen.

– Avsaknad av kompetens inom hållbarhet och cirkulär ekonomi är ett hinder för tillväxt, slår Marie Trogstam fast och utvecklar:

–Vi kommer behöva anpassa ännu mer av utbildningsutbudet utifrån arbetsmarknadens behov. Det handlar inte om enskilda yrken utan om ett helt skifte som gör att vi behöver tänka på helt nya sätt.

Krävs livslångt lärande

Marie Trogstam ser framför sig att många fler medarbetare i framtiden kommer utbilda sig kontinuerligt för att kunna bidra i den omställning som pågår.

–Det kommer att krävas ett livslångt lärande för många fler om vi ska kunna klara av att hantera klimatfrågan.

Det nya lärandet kan både handla om korta kurser eller längre yrkesutbildningar, förklarar hon.

–Här har akademin en viktig roll att fokusera på det yrkesnära.

Marie Trogstam lyfter STEM-utbildningarnas roll på universitetsnivå, men också inom yrkeshögskolan.

För att EU och Sverige ska vara konkurrenskraftiga så kommer företagens behov behöva styra mer kring vad som behövs ute på arbetsmarknaden hos företagen.

Att det är företagen som bidrar med lösningarna på klimatutmaningen råder det numera större enighet kring.

–IPCC pekar i sin senaste rapport på att utsläppsminskningarna måste gå fortare. Och de säger samtidigt att lösningarna finns, men behöver skalas upp. Jag kan inte annat än att hålla med och det är företagen som driver på omställningen, säger Marie Trogstam.

Konkurrens
Skriven avAnna Rennéus Guthrie
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist