LogoLogo
LogoLogo
NYHET21 september 2020

EU:s klimatmål för 2030 föreslås höjas till 55 procent

Europeiska kommissionen har presenterat ett förslag som avser en höjning av dagens 2030-mål till minst 55 procent. Svenskt Näringsliv välkomnar den senaste tidens diskussioner om ett mer ambitiöst 2030-mål.

Det av stor vikt att vi minskar våra utsläpp samtidigt som vi säkerställer att europeisk konkurrenskraft bibehålls, skriver Jesper Gyberg.

Europeiska kommissionen har presenterat ett förslag som avser en höjning av dagens 2030-mål till minst 55 procent. Nuvarande målsättning innefattar att EU:s samlade utsläpp ska minska med 40 procent till 2030 jämfört med 1990.

Svenskt Näringsliv är fortsatt dedikerade till att delta i EU:s klimatarbete på ett konstruktivt sätt. Vi står redo att delta i det fortsatta arbetet med att forma EU:s framtida klimatpolitik på bästa möjliga sätt. Svenskt Näringsliv stödjer EU:s långsiktiga målsättning att nå netto noll utsläpp senast år 2050 och är öppna för att diskutera den föreslagna ambitionshöjningen för 2030-målet.

För att minska den globala uppvärmningen behöver vi globala lösningar. Det är något som EU:s klimatpolitik behöver ta hänsyn till. Det av stor vikt att vi minskar våra utsläpp samtidigt som vi säkerställer att europeisk konkurrenskraft bibehålls. Minskade utsläpp måste kombineras med tillväxt om EU på riktigt ska bli en förebild värd att följa.

Samtliga medlemsländer och sektorer måste ta sitt svar i klimatarbetet, påfrestningarna ska vara jämnt fördelade.

Med tanke på att år 2030 endast är 10 år bort finns det stora svårigheter i att implementera några större förändringar inom ramen för EU ETS då investeringar kräver längre tidsram.

Svenskt Näringsliv välkomnar den senaste tidens diskussioner om ett mer ambitiöst 2030-mål. Målsättningen måste bereda vägen för ett klimatneutralt och konkurrenskraftigt EU år 2050.

KlimatNäringslivets konstruktiva klimatagendaklimatomställning
Skriven avJesper Gyberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist