NYHET30 juni 2022

”I princip alla branscher berörs”

Cirkulär ekonomi är ett begrepp som använts alltmer på senare år. Men vad innebär det egentligen, och hur ska man företagare kunna förbereda sig på de nya krav som kommer ställas? Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy på Svenskt Näringsliv, berättar mer. 

Jenny Svärd vill lyfta upp och synliggöra det svenska näringslivets drivkraft vad gäller cirkulär ekonomi. ”Det händer massor men det syns inte alltid utåt”. Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Berätta om Svenskt Näringsliv arbete med hållbarhet och cirkulär ekonomi!
– Cirkulär ekonomi är ett sätt att hantera material och produkter mer resurseffektivt. Genom att göra det kan man minska Co2-utsläppen väldigt mycket, och även bidra till att andra hållbarhetsmål uppnås. Material och resursanvändning står idag för cirka 40 procent av våra Co2-utsläpp, vi måste få ner de siffrorna. I princip all nuvarande lagstiftning är utformade efter ett linjärt ekonomiskt system – att en vara tillverkas, används och kastas bort. Det är mycket som behöver ändras för att möjliggöra ett cirkulärt system.

– Det blir en stor omställning, i princip alla branscher berörs och många arbetar redan med frågan. Man blir allt bättre på att använda återvunna material, det bildas nya företag som baserar sin affärsmodell på nya ekonomiska resurseffektiva modeller. Det innebär stora förändringar.

– Vi från Svenskt Näringsliv är aktiva både på EU-nivå och nationellt för att regelverk och styrmedel ska bli så bra som möjligt för näringslivet och främja utvecklingen mot en cirkulär ekonomi.

Finns det några initiativ att hålla koll på inom den närmaste framtiden?
– För två år sedan togs det fram en handlingsplan för cirkulär ekonomi på EU-nivå. Den innehåller 35 åtgärder som håller på att rullas ut nu. Det kom ett lagförslag i mars om ett nytt ramverk för hållbara produkter som i princip handlar om att ta fram ny lagstiftning för i stort sett alla produkter på EUs marknad. Kommande år kommer ett stort antal nya produktlagstiftningar att tas fram av EU-kommissionen. Produkter ska kunna repareras, uppgraderas och återvinnas.

– Parallellt arbetar regeringen efter sin handlingsplan som kom för cirka ett och ett halvt år sedan; de ser också till att det tas en hel del initiativ. Vi driver dock på för att beslut om cirkulär ekonomi tas på EU-nivå, för att säkra Sveriges konkurrenskraft och värna den inre marknaden.

Vad skulle vi på Svenskt Näringsliv vilja se för förändringar under den kommande mandatperioden?
– På nationell nivå vill vi lyfta upp och synliggöra det svenska näringslivets drivkraft vad gäller cirkulär ekonomi. Det händer massor men det syns inte alltid utåt. Vi vill möjliggöra en omställning till cirkulär ekonomi och att svenska företags konkurrenskraft i med detta stärks.  

Varför är det här viktigt för näringslivet?
– Det är viktigt att information om det nya lagförslaget om hållbara produkter sprids, då det är många som inte känner till vad som händer på området. Men initiativen inom cirkulär ekonomi kommer att ändra allt från produktion, hantering av material och produkter, affärsmetoder och leda till nya konsumtionsmönster.

Vad har du för råd till företagen angående cirkulär ekonomi och kommande regleringar?
– Det är bra att redan nu börja fundera på vad en omställning till en cirkulär ekonomi kan innebära för sitt företag och hur man kan arbeta med cirkulärt med material, produkter och kunderbjudanden. Det kommer att komma många nya regelverk, så det är bra att vara förberedd. Det kommer att gå fort.  

Vad ska du göra i sommar?
– Jag ska till Öland, till mina föräldrar sommarstuga.  

Cirkulär ekonomiMiljö och hållbar tillväxt
Skriven avAmanda Wollstad
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist