LogoLogo
LogoLogo
Nyhet1 februari 2019

Jan-Olof Jacke: Vi behöver mer el för att klara klimatet

Bra förutsättningar för investeringar och forskning, och användande av olika tekniker. Det är vd Jan-Olof Jackes recept för att säkra tillgången på klimatneutral el i Sverige.

Jan-Olof Jacke
Flera svenska branscher har presenterat färdplaner för hur de ska bli fossilfria eller klimatneutrala. Två åtgärder som nästan alla branscher pekar på som möjliga lösningar är elektrifiering och övergång från fossila bränslen till bioenergi, konstaterar Jan-Olof Jacke.Foto: Sören Andersson

Hur viktig är klimatfrågan för svenska företag?
– Klimatet är en överlevnadsfråga för hela samhället och näringslivet är en central del av lösningen. Därför stödjer Svenskt Näringsliv målet om netto-noll utsläpp år 2050, både i Sverige och på EU-nivå.

– Det är i linje med Parisavtalets mål, det innebär en tydlig riktning och öppnar samtidigt för olika lösningar.

Flera svenska branscher har presenterat färdplaner för hur de ska kunna bli fossilfria eller klimatneutrala. Vad krävs för de planerna ska kunna genomföras?
– De två åtgärder som nästan alla branscher pekar på som möjliga lösningar är elektrifiering och övergång från fossila bränslen till bioenergi

– Det förutsätter en leveranssäker tillgång till både klimatneutral el och hållbar bioenergi till konkurrenskraftiga priser. Det är en stor omställning som förutsätter ett brett engagemang från politik och samhälle.

Två reaktorer i Ringhals ska snart stängas. Hur säkrar vi den långsiktiga tillgången till klimatneutral el om kärnkraften avvecklas?
– FN:s klimatpanel IPCC pekade nyligen på hur viktigt det är att förstärka såväl investeringarna som forskningsinsatserna för all klimatneutral teknik som kan bidra till minskade utsläpp. Det gäller även kärnkraft, likväl som annan teknik. Det är precis vad även Sverige måste göra.

– För att långsiktigt säkra tillgången på klimatneutral el i Sverige krävs därmed goda förutsättningar för investeringar och forskning, och att alla tekniker tillåts.

Energi och klimat
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist