NYHET26 augusti 2021

Kärnavfall: ”Regeringens beslut kastar oss ut i okänd terräng”

Genom att bryta upp ansökan om slutförvar för kärnavfall, trots att flertalet tunga remissinstanser varnat för detta, kastar regeringen in Sverige i en mycket osäker situation avseende elförsörjningen på både kort och lång sikt. Det menar vd Jan-Olof Jacke.

Regeringen spelar ett mycket högt spel med frågan om att trygga vår energiförsörjning och vår förmåga att klara klimatomställningen, anser vd Jan-Olof Jacke.Foto: Simon Rehnström/SvD/TT

– Dagens beslut är ett icke beslut. Det löser inget på kort eller lång sikt när det gäller Sveriges energiförsörjning. Beslutet kastar oss ut i okänd terräng. Man bryter nu upp en ansökan som är tillstyrkt av regeringens egen expertmyndighet och av Mark- och miljödomstolen. Det behövs inga fler underlag för att fatta ett långsiktigt hållbart beslut, säger han.

Svenskt Näringslivs vd ser ansökan om utökning av mellanlager och byggnation av slutförvar som en sammanhållen process.

När nu regeringen, mot ansökandes och majoriteten av remissinstansernas inrådan, bryter upp ansökningen finns ingen praxis för hur detta ska hanteras och vi riskerar att hamna i en situation där en ny ansökan måste tas fram och bedömas av en rad olika instanser. Detta riskerar leda till att mellanlagret inte hinner byggas ut i tid. Slutförvarsansökan har tagits fram under årtionden, den är väl underbyggd och godkänd av expertmyndigheten och miljödomstolen, resonerar Jacke.

– Dagens besked ska inte ses som att man tillstyrker utökat mellanlager utan som ett besked om att regeringen inte klarat av att ta ett för Sverige helt avgörande beslut. Regeringen spelar ett mycket högt spel med frågan om att trygga vår energiförsörjning och vår förmåga att klara klimatomställningen, säger han.

Elsystemet
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist