LogoLogo
LogoLogo
Nyhet10 maj 2019

Kärnkraft – för klimatets skull?

En fortsatt kärnkraftsproduktion är helt nödvändig för att Sverige och världen ska nå klimatmålen och samtidigt möta ett ökande energibehov. Det menar Staffan Qvist, en författarna till boken Klimatnyckeln: en fungerande lösning på världens största problem.

Kärnkraft
Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL / TT
Staffan Qvist
Staffan Qvist som tillsammans med Joshua S Goldsteins skrivit boken Klimatnyckeln: en fungerande lösning på världens största problem.

Det var på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv på fredagen som Staffan Qvist presenterade sina och medförfattaren Joshua S Goldsteins argument för att inte avveckla kärnkraften.

– För att nå klimatmålen kommer världen att behöva halvera utsläppen under vart och ett av de kommande årtiondena. Den allra viktigaste frågan just nu är hur, och hur snabbt, världen faktiskt kan åstadkomma detta.

I boken pekar författarna på att de industrialiserade länder och regioner som idag producerar fossilfri energi alla har en väl utbyggd kärnkraft. Sverige och Frankrike är två exempel.

– Men jag vill understryka att jag inte på något sätt är emot att vi använder sol och vind. Vi ska fortsätta att bygga ut de energisystemen. Men min huvudpoäng är att vi inte kan utesluta några spelare på om vi ska lyckas uppnå en fossilfri energiproduktion, säger Staffan Qvist.

Men omställningen kräver att politikerna håller huvudet kallt och gör ordentliga analyser av läget. Han lyfter fram den tyska energiomställningen Energiewende, där kärnkraften avvecklats och landet istället storsatsat på vind och sol, som ett katastrofalt exempel. I stället har Tyskland blivit beroende av import av smutsig el.

– När det blåser bra i Tyskland så lyckas man. Men när det inte gör det så är landet beroende av smutsig el. Om världen följer deras exempel så kommer vi inte lyckas. I min värld ska vi inte vara fossilfria ibland och smutsiga ibland. Det handlar om en hundraprocentig omställning.

Men i Sverige idag är den stora diskussionen om kärnkraft över huvudtaget har en plats i energimixen. Qvist anser att de flesta argumenten emot kärnkraft inte håller. De argument emot kärnkraft som främst används idag är att den är för dyr och att marknaden därför inte vill investera.

Staffan Qvist menar att det mest handlar om politiskt ideologiskt drivna frågor där politikerna redan bestämt sig för utfallet.

–Marknaden har producerat ett billigt men förödande fossilt system som förstört klimat och skadat människor. När vi nu ska ställa om och byta system så har vi helt godtyckligt bestämt oss för att de styrmedlen vi har för att korrigera marknaden ska gå till vind och sol.

– Och som sagt, jag har inget emot vind och sol, men detta handlar om politiska beslut där man tagit ut svaret i förskott utan att göra den grundläggande analysen. Det är inte seriöst, fortsätter han.

Att stänga av en fossilfri produktion som kärnkraften i förtid är därför inte en bra hållbar väg framåt utifrån klimatmålen och det framtida energibehovet.

– Att driftförlänga kärnkraften är det helt klart det mest kostnadseffektiva klimatprojektet, konstaterar Staffan Qvist.

När det kommer till frågan om kärnavfallet menar Qvist att den är överdriven och egentligen inte en stor fråga.

– Den avhandlades ju när vi startade de första kärnkraftverken. Idag har också Finland ett godkänt avfallssystem som de håller på att bygga. Att sedan föra ned några extra stavar är ju inte ett problem.

Här finns det en länk till seminariet: Kärnkraft – en klimatnyckel?

Energi och klimat
Skriven avMartin Berg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist