Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET17 december 2018

Klimatets regelbok ett steg mot lika konkurrensvillkor

På lördagen avslutades FN:s klimatmöte i Polen. Det är mycket positivt att regelboken för Parisavtalet kommit på plats, även om vissa delar fortfarande är olösta och de samlade globala ambitionerna fortsatt är för svaga, kommenterar klimat- och energiexpert Linda Flink.

– Självklart hade det varit önskvärt att diskussionerna om de globala ambitionerna hade kommit längre, men samtidigt var det tydligt uttalat inför mötet att huvudfokus i år låg på färdigställandet av regelboken, säger klimat- och energiexpert Linda Flink.

Efter svåra förhandlingar enades världens länder sent på lördagen om en regelbok för Parisavtalet vid FN:s klimatmöte i Katowice i Polen.

Överenskommelsen innehåller regler för hur ländernas åtaganden som skett inom ramen för Parisavtalet ska rapporteras, genomföras och följas upp. En annan central del är reglerna kring de återkommande översynsprocesserna som ska säkerställa att ländernas samlade ambitioner och åtgärder går i den riktning som krävs för att Parisavtalets mål ska kunna nås.

– För näringslivet, och inte minst de många företag som är verksamma på internationella marknader, skapar globala regler mer förutsägbarhet och är ett viktigt steg mot mer lika konkurrensvillkor. Det är därför mycket positivt att regelboken nu kommit på plats, säger Linda Flink, klimat- och energiexpert på Svenskt Näringsliv.

Den del av regelverket som man inte hann förhandla färdigt vid årets möte gäller hur länder kan köpa och sälja utsläppsminskningar mellan varandra. Förhoppningen är att istället färdigställa dessa förhandlingar under 2019.

– Det är olyckligt att man inte kom i mål med samarbetsmekanismerna för utsläppshandel mellan länder. Svenskt Näringsliv har länge förespråkat ett globalt pris på koldioxid som en långsiktig målsättning, och betraktar den här delen av Parisavtaet som en viktig förutsättning för att få igång mer globala marknader för koldioxid.

Kommande år kommer ett större fokus att läggas på hur världens samlade ambitioner ska kunna höjas för att Parisavtalets mål ska kunna nås. Till 2020 väntas länderna för första gången sedan Parisavtalet slöts meddela om de avser att höja sina åtaganden.

– Självklart hade det varit önskvärt att diskussionerna om de globala ambitionerna hade kommit längre, men samtidigt var det tydligt uttalat inför mötet att huvudfokus i år låg på färdigställandet av regelboken, säger Linda Flink.

Energi och klimat
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist