NYHET6 juli 2022

Kompetensbrist och eltillförsel – frågorna som nästa regering måste råda bot på 

Kompetensbristen och elförsörjningen är frågor som nästa regering måste ta tag i, anser Sveriges företagare. ”Jag är inte förvånad över resultatet”, säger Karin Johansson, vice vd.

4 000 medlemsföretag i Svenskt Näringsliv har sagt sitt om vilka näringspolitiska områden som de anser att politikerna bör prioritera efter valet i september.Foto: Mostphotos/Janerik Henriksson/TT

Sex av tio företag menar att det måste löna sig mer att arbeta och 45 procent av företagen efterlyser en säker och konkurrenskraftig elförsörjning. Det visar en undersökning som Svenskt Näringsliv genomfört bland 4 000 av organisationens medlemsföretag. I undersökningen har företagen fått säga sitt om vilka näringspolitiska områden som de anser att politikerna bör prioritera den kommande mandatperioden, alltså efter valet i september.

– Jag är inte förvånad över resultatet. Det är de här frågorna som lyfts när jag är ute och träffar företag runt om i landet, säger Karin Johansson, vice vd för Svenskt Näringsliv.

Högt på önskelistan kommer även tidlösa företagarfrågor som att minska regelkrånglet och bekämpa den ökande brottsligheten, men det är två frågor som företagen prioriterar högre än alla andra handlar alltså om svårigheten att rekrytera rätt kompetens och den allt värre krisen i landets elförsörjning. Det är frågor som slår brett över hela näringslivet och alla branscher och som understryker hur allvarlig situationen i dagsläget är.

– Vi måste få en mer långsiktig näringslivspolitik. Just nu ser vi mest kortsiktiga och ibland förhastade lösningar på problem som uppstår, men företagen måste ha spelregler som de vet håller och som de kan luta sig mot över tid, säger Karin Johansson.

”Att få fler i arbete är en ödesfråga för Sverige”

Frågan om att det ska löna sig mer att arbeta handlar främst om det krympande respektavståndet, enligt företagen, det vill säga att den ekonomiska skillnaden mellan att jobba heltid eller att ta del av A-kassa och andra sociala skyddsnät, blir allt mindre.

Karin Johansson, vice vd för Svenskt Näringsliv.

– Att få fler i arbete är en ödesfråga för Sverige och det sker bara om företagen återfår viljan och modet att expandera och växa. Därför behöver politikerna lyssna på företagen och ta till sig av vad de säger, framhåller Karin Johansson.

– Höj lönerna, ropar en del. Men det är inte det som är lösningen. Lönerna är inte låga utan ligger där arbetsmarknadens parter, genom kollektivavtal, förhandlat fram som en rättvis nivå. Men när de sociala ersättningarna närmar sig dessa lönenivåer blir följdeffekten de stora rekryteringsproblem som idag plågar företagen. Sammantaget är det en jätteutmaning som den politiska diskussionen hittills inte tagit på tillräckligt stort allvar, fortsätter hon.

Svårigheten att rekrytera är något som märks i flera branscher, det visar de rundringningar som Tidningen Näringslivet regelbundet gör med företag runt om i landet.

Tackar nej till erbjudna jobb

Restaurang- och besöksnäringen möts återkommande av ett ”nej tack” till erbjudna jobb. Även transportbranschen har i många år plågats av brist på yrkesförare och i dagsläget behövs upp till 10 000 personer nyanställas varje år de kommande fem till sju åren.

Den andra frågan som företagen i undersökningen verkligen vill att politikerna prioriterar nästa mandatperiod är en säker och konkurrenskraftig elförsörjning. Larmen om stigande elpriser, bristande effekt i överföringen och risk för elavstängning i perioder ljuder i stort sett varje dag.

– Jag förstår inte hur det ens är tillåtet att dela in Sverige i olika elområden med olika priser och där vi här i södra Sverige har de högsta nivåerna. Det ger ju helt olika villkor för att driva företag inom ett och samma land. Jag blir så arg, säger Eva Nilsson, som driver Stranda AB i Ålem i Mönsterås kommun.

Än tuffare är situationen hos Autolack Industrilackering i Vimmerby, även det ett företag i elområde fyra, det vill säga södra Sverige. Härdungnarna är energikrävande och de ständigt ökande elpriserna tvingar även här fram prishöjningar gentemot kund.

– Vi har tappat 25 procent av försäljningen den senaste tiden. Kunderna drabbas ju även de och allt blir en följdreaktion. Just nu sitter jag med listan över de anställda för att avgöra vilka som måste permitteras, säger vd Stephan Petersson.

Anders Carlsson

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist