Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET20 oktober 2021

Lågt förtroende för den svenska energipolitiken

Leveranssäker och konkurrenskraftigt prissatt el är en förutsättning för svenska företags vilja att investera för tillväxt och klimatomställning, skriver Lina Håkansdotter, avdelningschef hållbarhet och infrastruktur.

 Vart tionde företag har problem med elförsörjningen, visar en ny undersökning.

En ny undersökning bland Svenskt Näringslivs medlemsföretag visar att det finns stor oro kring elförsörjningen. Redan idag har vart tionde företag upplevt att problem med elförsörjningen har hämmat eller omöjliggjort investeringar. Den bristande tilltron till elleveranserna innebär en stor risk att fler företag kommer bromsa viktiga investeringar vilket är en enorm förlust för Sverige.

Det svenska näringslivet har under lång tid kunnat förlita sig på en stabil tillgång till billig el. Detta har utgjort ett fundament i industrins framväxt i Sverige och även i arbetet med klimatomställningen. Nu håller denna framgångsfaktor på att försvinna. Den politiska osäkerheten kring förutsättningarna för planerbar el är en direkt bromskloss för näringslivets utveckling.

Undersökningen visar att sju av tio företag känner lågt eller inget förtroende alls för att den nuvarande energipolitiken kommer att bemöta den framtida efterfrågan på el. Det är en tydlig signal om att den energipolitik som förs inte är i närheten av att möta de behov som finns.

Elsystemet
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist