LogoLogo
LogoLogo
NYHET21 mars 2019

Marknadsekonomi och innovation utgångspunkten i klimatarbetet

Ambitionerna är höga och engagemanget stort hos svenska företag för att klara klimatutmaningen. De flesta sektorer i näringslivet har färdplaner för hur de ska nå netto-noll utsläpp 2045, skriver vd Jan-Olof Jacke.

Det bästa politiken kan göra är att skapa stabila och förutsägbara spelregler som möjliggör för näringslivet att fortsätta utvecklas i Sverige. På så sätt får vi fram investeringar och de smarta produkter och tjänster som klimatutmaningen kräver, skriver vd Jan-Olof Jacke.Foto: Sören Andersson

Idag kom klimatpolitiska rådets nya rapport. Den visar på klimatfrågans komplexitet: mycket måste göras på lokal nivå, samtidigt som utmaningen är global.

Lösningen finns i innovation och teknikutveckling. Tyvärr saknas den aspekten i rapporten, trots den oerhört spännande utveckling som nu sker. Vi ser hur lösningar är på väg fram inom i princip alla delar av klimatutmaningen.

Ett exempel är transportsektorn där vi ser en allt snabbare övergång till eldrift. Även inom flyg och sjöfart är den tekniska utvecklingen lovande. I den tunga industrin satsas stora resurser på både ny processteknik och nya förnybara råvarubaser som minskar fossilberoendet.

Svenska företag har höga ambitioner och är starkt engagerade för att världen ska klara klimatutmaningen. I princip alla sektorer i näringslivet har tagit fram färdplaner för hur de ska nå netto-noll utsläpp 2045. Svenskt Näringsliv driver på i europeiska och internationella sammanhang för att skapa mer ambitiösa ramverk världen över i syfte att klara Parisavtalet.

Ökad produktion och verksamhet i Sverige är bra för klimatet. Sverige är redan bäst i klassen både i klimatsmart produktion och i att leverera klimateffektiva produkter till världsmarknaden. Vi ska fortsätta vara bäst.

Det globala perspektivet saknas tyvärr i det Klimatpolitiska rådets uppdrag och i deras rapport. Rapporten missar därför viktiga perspektiv om hur Sverige bäst bidrar till att lösa klimatutmaningen globalt.

En förutsättning för näringslivets bidrag är att näringslivsklimatet i Sverige är gott, att företagen kan vara konkurrenskraftiga och har de resurser som krävs. Precis som FN:s klimatpanel lPCC nyligen påpekade så behöver vi använda all teknik som möjliggör minskade klimatutsläpp, inklusive kärnkraft, koldioxidavskiljning och lagring.

Innovationskraft och marknadsekonomi är den självklara utgångspunkten i klimatarbetet. Tron på att politiken kan reglera fram de smartaste lösningarna har allt som oftast kommit på skam.

Det bästa politiken kan göra är att skapa stabila och förutsägbara spelregler som möjliggör för näringslivet att fortsätta utvecklas i Sverige. På så sätt får vi fram investeringar och de smarta produkter och tjänster som klimatutmaningen kräver. Konkurrenskraftiga företag är den bästa klimatpolitiken.

Energi och klimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist