NYHET30 juni 2023

Välkommen översyn av Sveriges klimatpolitik

Den svenska klimatlagstiftningen ska ses över i ljuset av EU:s nya klimatpaket ”Fit for 55”, meddelar regeringen. Beskedet välkomnas av vd Jan-Olof Jacke som menar att varje investerad krona måste generera störst möjliga klimatnytta.

Statsminister Ulf Kristersson (M) och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L).Foto: Marko Säävälä/TT

Uppdraget att se över klimatlagen går till nationalekonomen John Hassler.

Frågan är om Sveriges klimatpolitik samklingar med den europeiska, och det är viktigt att man analyserar det, sa John Hassler på en presskonferens med statsminister Ulf Kristersson (M) och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L).

”Sveriges politik behöver utvecklas”, sa Romina Pourmokhtari och framhöll att nu när ”Fit for 55” är beslutat så skapar det nya förutsättningar för klimatpolitiken även i Sverige.

JO Jacke
Vd Jan-Olof Jacke.
Foto: Christine Olsson/TT

Svenskt Näringsliv välkomnar utredningen och vd Jan-Olof Jacke menar att varje investerad krona måste generera störst möjliga klimatnytta. Att regeringen tillsätter en utredning för att ta fram en strategi för implementeringen av EU:s klimatpaket skapar en god förutsättning för svenskt ledarskap i klimatfrågan.

– Globala problem och globala utmaningar måste hanteras på en så hög internationell nivå som möjligt. Klimatpaketet är så pass kraftfullt att det finns goda förutsättningar att nå målen, säger Jan-Olof Jacke.

Han understryker även att näringslivet redan driver på för att nå de olika styrmedel och regler som Fit for 55-paketet innehåller och att svenska företag är väl positionerade för att leverera lösningar för den klimatomställning som behövs och samtidigt stå starka i den internationella konkurrensen.

– Det är nu avgörande att skapa bättre förutsättningar för att företagen ska kunna fortsätta leda den gröna omställningen. Vi behöver mer fossilfri el, snabbare tillståndsprocesser och rätt kompetens på plats, säger Jan-Olof Jacke.

John Hassler ska vara klar med sitt uppdrag den 16 oktober.

Fakta om Fit for 55

EU:s klimatpaketet ”Fit for 55” innebär att EU ska minska sina utsläpp med 55 procent till 2030 jämfört med 1990 års nivå och att hela EU ska vara klimatneutralt till 2050.

För svensk del är målen som riksdagen slagit fast att utsläppen år 2030 bör vara 63 procent lägre än utsläppen år 1990.

Utsläppen från inrikes transporter, förutom inrikesflyg, ska också minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010.

Det längre målet säger att år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

Klimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist