REMISSVAR3 maj 2021

Remiss av promemorian Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs

MOTTAGARE
Infrastrukturdepartementet
Externt diarienummer
I2020/02973
Svenskt Näringslivs diarienummer
2021-20

Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs Svenskt Näringsliv tackar för möjligheten att ge synpunkter på ovanstående promemoria.

Det svenska näringslivet har omfamnat möjligheterna i klimatomställningen. Under den senaste tiden har flera nya initiativ lanserats för att ställa om vårt samhälle till en fossilfri ekonomi. Dessa initiativ innebär att elanvändning kan komma att mer än fördubblas fram till 2045. Ska vi lyckas med denna utveckling så måste Sverige ha ett elsystem som varje timme, året runt, levererar fossilfri el till användarna till internationellt konkurrenskraftiga elkostnader. Svenskt Näringsliv anser att det remitterade förslaget inte skapar ökad nytta för elanvändarna eller elsystemet i paritet med de ökade kostnaderna som kommer att belasta användarna. Svenskt Näringsliv avstyrker därför promemorians förslag om ändring av förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät.

Ansvarig handläggareMarie Knutsen-Öy
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist