REMISSVAR14 februari 2022

Remiss av promemorian Rena och höginblandade biodrivmedel inkluderas i reduktionsplikten

MOTTAGARE
Infrastrukturdepartementet
Externt diarienummer
I2021/03379
Svenskt Näringslivs diarienummer
2022-7

Föreningen Svenskt Näringsliv har getts möjlighet att kommentera föreliggande förslaget om att lyfta in rena och höginblandade biodrivmedel i reduktionsplikten.Svenskt Näringsliv anser att• Regeringen bör arbeta för ett förlängt statsstödsgodkännande angående skattebefrielsen avseende rena och höginblandade    biodrivmedel. • Regeringen bör ytterligare utreda effekterna av att inkludera rena och höginblandade biodrivmedel i reduktionsplikten.• Reformer på EU-nivå gällande prissättningen av utsläppen inom transportsektorn måste beaktas.

Ansvarig handläggareStefan SagebroJohan NyströmJesper Gyberg Ek
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist