Rapport23 maj 2022

Stödtjänster

Denna studie utgör en uppföljning inom delprojektet ”Långsiktig Scenarioanalys” inom Svenskt Näringslivs projekt Kraftsamling Elförsörjning. Målsättningen med denna uppföljningsstudie är att beskriva vilka stödtjänster som behövs i de två olika systemen, teknikneutralt eller helt förnybart, som presenteras i rapporten "Långsiktig scenarioanalys 240 TWh" och merkostnaden för att tillgodose detta.

Stödtjänster är ett samlingsbegrepp för funktioner som tillhandahålls för att stötta och stabilisera kraftsystemet och de behövs bland annat för att driftsäkert överföra el från producenter till konsumenter. I takt med att andelen väderberoende produktion ökar i systemet växer också behovet av stödtjänster – bland annat för att väga upp för de stora frekvensändringar som uppstår i produktionen.

En god förståelse för hur stort behovet av stödtjänster är i rapportens olika systemscenarion, och vilka kostnader det innebär, är viktigt för att kunna säkerställa att Sverige har ett så leveranssäkert och kostnadseffektivt elsystem som möjligt. Att bedöma framtida behov av stödtjänster för olika typer av system är däremot komplext och behäftat med mycket stora osäkerheter. Studiens resultat ger en välgrundad indikation på storleksordningen på de merkostnader som tillkommer för stödtjänster i teknikneutrala och helt förnybara system.

Skriven avStaffan QvistQvist Consulting
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist