NYHET18 oktober 2023

”Svenska företag ska fortsätta vara ledande i den gröna omställningen”

Regeringens utredare John Hassler vill att svensk klimatpolitik ska EU-anpassas. ”EU har flyttat fram positionerna vilket i grunden är bra”, säger Jan-Olof Jacke, vd, i en kommentar.

Jan-Olof Jacke, vd.Foto: Kate Gabor

Utredaren John Hassler presenterar idag totalt 46 klimatpolitiska förslag som ska fungera som inspel till den klimathandlingsplan som regeringen ska presentera för riksdagen.

– En viktig slutsats är att näringslivets konkurrenskraft är avgörande för både svenska företags möjligheter att kunna fortsätta driva den gröna omställningen och för Sveriges framtid som välfärdsland. Utredningens förslag handlar i huvudsak om justeringar och anpassningar till EU-ramverket, som i sig är mycket ambitiöst, och där Sverige har högre åtaganden. Näringslivets färdplaner ligger fast och företagen ligger långt fram i omställningen, säger Jan-Olof Jacke.

En viktig pusselbit är att anpassa den svenska klimatpolitiken till EU:s ambitioner, menar Hassler som säger att ett ”dubbelkomando är onödigt nu när EU är på banan”. Miljömålsberedningen bör få i uppdrag att ”uppdatera de svenska klimatmålen så att de baseras på den målstruktur som används inom EU:s regelverk”, står det i hans rapport.

– EU har flyttat fram positionerna vilket i grunden är bra eftersom man bäst löser globala utmaningar på så hög internationell nivå som möjligt. Låt oss nu se till att svenska företag kan fortsätta vara ledande i den gröna omställningen. Det kommer hela Sverige att vinna på, säger Jan-Olof Jacke.

Han menar att politiken behöver fokusera på att skapa rätt förutsättningar för företagen att fortsätta driva på klimatomställningen.

– Vi behöver tempo i energiomställningen och betydligt snabbare tillståndsprocesser. En mycket bred majoritet i riksdagen vill se ny kärnkraft och fortsatt utbyggd vindkraft. Det finns också ett starkt stöd för detta bland allmänheten. Nu måste spaden sättas i jorden.

Klimat
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist