NYHET20 mars 2024

Svenska företag ställer om – men behöver politikens stöd

Klimatomställningen är i högsta grad verklig och svenska företag är drivande i utvecklingen. Men politiken måste hänga med, menar näringslivet. ”För att företagen ska kunna ställa om måste det finnas rätt förutsättningar”, säger klimatexperten Marie Trogstam.

Marie Trogstam, avdelningschef Hållbarhet och Infrastruktur.Foto: Stefan Tell

Det handlar inte på något sätt om fluffiga ord och fagra löften. Klimatomställningen i Sverige är verklig och konkret och det är näringslivet som leder utvecklingen. Många företag har redan integrerat omställningen i sina affärsplaner.

– Det är fantastiskt att se kraften i det svenska näringslivet men för att företagen ska kunna ställa om är det centralt att det finns rätt förutsättningar. Politiken måste bidra med långsiktighet och förutsägbarhet för att näringslivet ska kunna fortsätta investera, säger Marie Trogstam, avdelningschef Hållbarhet och Infrastruktur.

Inför det stundande EU-valet den 9 juni vill arbetsgivarorganisationen påminna politiker och väljare om klimatfrågans betydelse. EU spelar en central roll när det gäller omställningen.

– Klimatfrågan är global till sin natur och de bästa lösningarna hittas främst på global nivå. EU har klivit in och tagit ett tydligt ledarskap, bland annat genom klimatprogrammet Fit for 55 inför 2030. EU:s slutliga mål är att år 2050 nå netto noll i koldioxidutsläpp och det svenska målet är netto noll redan 2045. Klimatmålen är både realistiska och uppnåbara men förutsättningarna för näringslivet i form av till exempel tillräckligt med fossilfri el, måste komma på plats snarast, säger Marie Trogstam.

Svenskt Näringsliv menar att det är viktigt att EU fortsätter med sitt tydliga ledarskap i frågan och manar svenska politiker att se till att ingångna avtal på området efterlevs. Företagen behöver veta vad som gäller framöver.

– Det svenska näringslivet har ett fantastiskt utgångsläge att fortsätta att vara drivande i klimatfrågan. Svenska företag har visat att ekonomisk tillväxt och utsläppsminskningar går hand i hand. Samtidigt som svensk BNP har dubblats sedan 1990 har utsläppen minskat med 37 procent, säger Marie Trogstam.

Svensk export

Svenskt Näringsliv anger exporten som en viktig faktor för den globala klimatnyttan. När svenska företag tillverkar varor sker det ofta mer utsläppseffektivt än globalt, framför allt eftersom Sverige i stort sett har fossilfri elproduktion.

– Svensk export tränger undan mer fossilbaserad produktion i andra länder, så den här undanträngningseffekten spelar stor roll. Redan idag bidrar den svenska exporten till att minska globala koldioxidutsläpp med nära 25 miljoner ton. Men vi ska också komma ihåg att 40 procent av den svenska exporten är beroende av import. Därför är det viktigt med strategiska partnerskap så att man kan bidra med jobbskapande och välståndsutveckling också i andra länder, säger Marie Trogstam.

Svenskt Näringsliv listar flera tunga områden där företagen efterlyser förbättringar för att förverkliga klimatomställningen och ett av dessa är tillgången på elektricitet.

– När det gäller energisystemet måste vi ha ett systemtänk. Vi behöver ny kärnkraft, öka effekten från vattenkraften och vi behöver också land- och havsbaserad vindkraft. För att få fram fossilfri el behöver vi alla fossilfria kraftslag, säger Marie Trogstam.

Ett led i att skapa ett fungerande energisystem är att underlätta tillståndsprocesserna för företag så att det går snabbare och smidigare att genomföra nödvändiga investeringar.

Svenska företag är också i stort behov av en konkurrenskraftig infrastruktur. Enligt en färsk rapport från Svenskt Näringsliv släpar underhållet av infrastruktur efter kraftigt. Den så kallade underhållsskulden för vägar och järnvägar uppgår enligt Trafikverket till cirka 127 miljarder kronor.

– Klimatförändringarna kommer att generera ännu större utmaningar för vår infrastruktur så där finns mycket arbete att göra också med klimatanpassning, säger Marie Trogstam.

Kompetensförsörjningen

Svenskt Näringsliv påtalar också att klimatomställningen blir svårare att genomföra utan rätt utbildade medarbetare. Kompetensförsörjningen lyfts fram som en tung faktor.

– Allt från yrkesutbildningar till högre utbildning inom de naturvetenskapliga ämnena måste förbättras och det behövs ett utbildningsväsende som snabbt kan anpassas efter arbetsmarknadens behov, säger Marie Trogstam.

Budskapet inför EU-valet är att det svenska näringslivet redan ställer om för fullt men behöver politikernas stöd.

– Det är ju politiken som sätter spelreglerna och det är viktigt med långsiktighet för att näringslivet ska kunna investera, säger Marie Trogstam till TN.

Klimat
Skriven avZoran Cale
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist