NYHET2 oktober 2020

Experten: Företagshemligheter skyddas inte tillräckligt

För svenska företag räcker det inte att förlita sig på lagen för att skydda företagshemligheter, varnar Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt. ”Lagstiftningen mer eller mindre kräver egna åtgärder”, säger hon.

Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrättFoto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Till skillnad från företag i andra länder har svenska företag inte samma skydd när medarbetare eller tidigare medarbetare olovligen utnyttjar företagshemligheter. Den första juli 2018 började en ny lag gälla som ska skydda företagshemligheter, men den inkluderar bland annat inte straffansvar för anställda.

– Det här har utretts två gånger och båda utredningarna föreslog ändringar som skulle göra den svenska lagen mer lik andra EU-länders. Det är inte rimligt att sådant som kan medföra fängelsestraff i Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Finland med flera länder är straffritt i Sverige, säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt.

Ett företag som söker patent får ensamrätt till sin uppfinning, men det betyder också att den offentliggörs. Företagshemligheter är information som ett företag vill hålla hemlig av affärsmässiga skäl. Det kan handla om allt från om säljstrategier till vad som görs på forskningsavdelningen. Christina Wainikka, menar att det är viktigt att ta fram avtal kring vad företag behöver skydda och vad som avses. 

– I grunden kan man säga att lagen skyddar den som skyddar sig själv, men problemet är att många företag saknar grundläggande kunskap om vad de behöver göra.

Hon menar att det i praktiken inte räcker det inte att förlita sig på själva lagstiftningen.

– Lagstiftningen mer eller mindre kräver egna åtgärder i form av olika typer av avtal, som konkurrens- och sekretessklausuler.

Immateriella tillgångar utgör i dag 90 procent av företags värde, 45 procent av BNP och 96 procent av EU:s export.

– Det är alltså mycket större än vad många tror. Företagshemligheter är för många företag bland de allra viktigaste kunskapsbaserade tillgångarna. Innovation är ofta så komplext att en immaterialrätt, såsom patent eller upphovsrättigheter, inte täcker det som är viktigt att skydda.

Christina Wainikka menar att det överlag finns en okunskap kring de immaterialrättsliga frågorna och att företag borde fundera över vilka immaterialrättsliga tillgångar som finns och därefter ta fram avtal för att skydda dem.

– Tyvärr är detta något som man kan märka av i efterhand – att man inte äger eller får använda de immaterialrättsliga tillgångarna som finns.

Svenskt Näringsliv genomför under hösten en serie webbinarium med fokus på kunskapsbaserade tillgångar.

Svenskt Näringslivs förslag på åtgärder för att bättre ta tillvara på kunskapsbaserade tillgångar:

- En samlad immaterialrättsstrategi på nationell nivå

- Ett nationellt kunskapscentrum

- Immaterialrättsfrågor som en del av forsknings- och innovationspolitiken

- Krav vid forskningsfinansiering

FöretagshemligheterImmaterialrätt
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist