NYHET28 september 2023

Näringsliv och akademi måste lära sig dansa tango

Många av de utmaningar samhället står inför kan bara mötas genom att akademi och näringsliv samverkar på olika sätt, skriver Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt.

Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt.Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Kunskap och kompetens finns på olika ställen i samhället, såväl inom akademi som inom näringslivet. Många av de utmaningar samhället står inför kan bara mötas genom att akademi och näringsliv samverkar på olika sätt. Förutsättningarna för dessa båda delar av samhället skiljer sig dock åt. Det handlar om allt från regelverk till drivkrafter.

Akademins och näringslivets olika förutsättningar skulle kunna liknas vid att en av dem dansar vals och en av dem dansar flamenco. Så länge de dansar med någon som också dansar antingen vals eller flamenco fungerar det bra. Försöker de dansa tillsammans utan att förstå de olika förutsättningarna är risken stor att de trampar varandra på tårna. Inte för att de gör fel, i sin kontext, utan för att förutsättningarna är så olika.

En väl fungerande samverkan mellan akademi och näringsliv är alltså en förutsättning för att kunna möta många av samtidens och framtidens många utmaningar. Den gemensamma kunskapen och kompetensen kan enbart utvecklas och nyttiggöras genom samverkan. Det är helt enkelt nödvändigt att de börjar att dansa en gemensam tango.

Råden ska hjälpa till att skapa den förståelsen. Det krävs ju två för att sväva ut i en tango

De olika förutsättningarna för akademi och näringsliv kan innebära hinder för samverkan. Det finns dock möjligheter att överbrygga dessa hinder. Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och Svenskt Näringsliv har ett gemensamt intresse av att underlätta det ömsesidiga utbytet mellan akademi och näringsliv. Därför har de båda organisationerna gemensamt tagit fram ett antal allmänna råd till lärare, forskare och företag.

För att lansera och diskutera dessa allmänna råd anordnades ett gemensamt seminarium. Råden innebär inte någon form av avtalsmallar. De ska i stället fungera som inspiration till hur man kan hitta samverkansparter samt att i ett tidigt skede diskutera förutsättningarna samt förväntningarna på samverkan.

I ett väl fungerande möte mellan akademi och näringsliv är det första viktiga steget att få en gemensam förståelse. Råden ska hjälpa till att skapa den förståelsen. Det krävs ju två för att sväva ut i en tango.

ImmaterialrättsstrategiPatenträtt
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist