NYHET28 december 2022

Nya upphovsrättsliga regler

Företag som hanterar upphovsrättigheter måste anpassa sig till de nya regler om upphovsrättsliga avtal som trädde ikraft vid årsskiftet. Upphovsrätt är en rättighet som omfattar bland annat datorprogram, text, ritningar och bilder. Det gör att de nya reglerna berör väldigt många företag.

De nya reglerna om upphovsrättsliga avtal leder till att avtal kan komma att behöva ses över. Foto: Mostphotos

De viktigaste av de nya reglerna är de som gäller upphovsrättsliga avtal. Upphovsrättigheter uppkommer utan registrering och alltid hos de personer som står för själva skapandet. Det betyder att det alltid behövs avtal för att få använda texter och bilder med mera. För många anställda kan detta hanteras i antingen kollektivavtal eller anställningsavtal. När det gäller verk skapade av andra än anställda måste individuella avtal finnas.

De nya reglerna om upphovsrättsliga avtal leder till att avtal kan komma att behöva ses över. Reglerna har också en viss retroaktiv verkan, så det kan finnas anledning att även se över äldre avtal för att kontrollera att de uppfyller de nya kraven.

Det är framför allt tre olika frågor som aktualiseras i de nya reglerna:

 • Rätt till skälig ersättning, 29 § stycke 1 upphovsrättslagen
 • Skyldighet att rapportera användning, 29 a §, 29 b § och 29 c § upphovsrättslagen
 • Rätt för upphovsmannen att häva avtal, 29 d § upphovsrättslagen

Företag som använder upphovsrättsligt skyddat material behöver alltså se över de avtal som finns. En handlingsplan kan se ut så här:

 1. 1.
  Kontrollera vilket upphovsrättsligt skyddat material som företaget använder och vilka som har skapat det materialet.
 2. 2.
  Kontrollera om det finns tydliga avtal om den användning företag vill göra framöver.
 3. 3.
  Kontrollera hur avtalen ser ut när det gäller ersättningsnivåer. Kollektivt avtalade tariffer anses typiskt sett skäliga. För övriga avtal krävs framöver att ersättningen ska vara lämplig och proportionell i förhållande till det faktiska eller potentiella ekonomiska värdet. Engångsersättning kan fortfarande utgå men ska inte vara huvudregeln.
 4. 4.
  Håll bevakning på om det finns avtal som kan leda till rätt till ytterligare skälig ersättning. Detta gäller avtal där blir en oväntad succé och att utbetald ersättning därmed finns en uppenbart oproportionerligt låg.
 5. 5.
  Kontrollera vilka avtal ni bedömer medför en rapporteringsskyldighet enligt de nya reglerna om rätt till information. Stäm av med de lättnadsregler som finns inbyggda i lagen.
 6. 6.
  Bygg upp strukturer för att hantera rätten till information. För det som faller in under rapporteringsskyldigheten ska rapport lämnas en gång per år om hur verket har använts.
 7. 7.
  Bevaka så att avtal inte skrivs för sådant som ni kanske inte kan använda. Det finns annars en risk att avtalet hävs. Upphovspersonen har då rätt att behålla sin ersättning.

För den som vill veta mer om vem som äger rätten till vad finns ett webbinarium på Svenskt Näringslivs hemsida, se nedan.

UpphovsrättSeminarieserie - Vem äger vadImmaterialrättsstrategi
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist