Upphovsrätt: Så behöver den utvecklas

Det upphovsrättsliga skyddet är en rättighet som ofta står i fokus för samhällsdebatten. I sig är det inte konstigt eftersom upphovsrätten kan omfatta allt från datorprogram till design, från tavlor till romaner och från popmusik till instruktionsböcker.

Kontaktpersoner

Christina Wainikka

Senaste artiklarna

REMISSVAR — 27 maj 2024

Remittering av betänkandet Inskränkningarna i upphovsrätten (SOU 2024:4)

NYHET — 12 december 2023

Sverige på efterkälken i kunskapsekonomin

Svensk forskningspolitik bygger på antaganden om att ingenting egentligen hänt sedan Alfred Nobels tid, skriver Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt.
NYHET — 27 juni 2023

Sverige är innovationslandet som blir omkört

Sverige må vara ett land som ofta rankas högt som innovationsland, men i praktiken är risken stor att Sverige blir alltmer omkört. Detta beror till stora delar på att Sverige lägger alla sina innovationsägg i några få korgar. Det beror dock också på själva synen på innovation.
NYHET — 8 maj 2023

Innovation kan vara bortkastad utan tydliga avtal

Vad har egentligen NASA med Mello att göra? Faktiskt ganska mycket. Mellovinnaren 2023 visar att NASA kanske hade rätt på 1970-talet, men att vi faktiskt måste uppdatera vår syn på hur saker skapas. Det handlar helt enkelt om hur vi tar vara på kunskapsbaserade tillgångar.
RAPPORT — 17 februari 2023

Digital innovation och digitala innovationsprocesser - Immaterialrättsliga dimensioner på hur innovationskraft kan tas tillvara

NYHET — 28 december 2022

Nya upphovsrättsliga regler

Företag som hanterar upphovsrättigheter måste anpassa sig till de nya regler om upphovsrättsliga avtal som trädde ikraft vid årsskiftet.
NYHET — 24 november 2022

Viktigt reda ut vem som äger vad

För att företag ska kunna kommersialisera innovationer krävs att de har koll på vem som äger de olika rättigheterna och ser till att rätt avtal finns på plats, skriver Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt.
NYHET — 7 november 2022

Så blir Sverige en kunskapsnation av rang

Kunskapen om immaterialrättens betydelse måste öka, anser Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt. Hon listar tre förändringar.
NYHET — 13 december 2021

Upphovsrätt är näringspolitik

Upphovsrättsliga regler saknar ett näringspolitiskt perspektiv. Fortsätter det så, försvåras möjligheterna för svenska företag att vara en del av EU:s digitala marknad, skriver Christina Wainikka, policyexpert, immaterialrätt.
NYHET — 8 juni 2021

Upphovsrätten i stort behov av modernisering

Många företag oroas inför genomförandet av EU:s upphovsrättsdirektiv. Utmaningen är hur lagstiftningen ska förhålla sig till den tekniska utvecklingen, menar Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist