Rapport17 februari 2023

Digital innovation och digitala innovationsprocesser - Immaterialrättsliga dimensioner på hur innovationskraft kan tas tillvara

Vi lever i en alltmer digitaliserad kunskapsekonomi. Digitala innovationer har en allt större betydelse för företag och för samhällsekonomi. Det är också så att digitala moment blir allt vanligare i innovationsprocesser. AI-lösningar kan göra att tidskrävande moment kan gå betydligt fortare.

Såväl digitala innovationer som digitala innovationsprocesser innebär dock utmaningar för de immaterialrättsliga skydden. Kan skydd erhållas? Vad innebär i så fall skyddet? Vilka gamla sanningar måste kanske omprövas?

Sverige kan inte på egen hand lösa dessa rättsliga knutar, inte minst eftersom så mycket numera är unionsrätt. Det är dock viktigt att Sverige driver en framåtblickande linje i internationella sammanhang, inte minst inom EU.

Frågorna måste lösas. Det handlar om att ha rimliga lösningar som gör att svensk och europeisk innovations- och konkurrenskraft kan upprätthållas och utvecklas.

Rapporten är en del av arbetet med Svenskt Näringslivs immaterialrättsstrategi. En av de utmaningar som pekas ut i strategin är en ny teknisk verklighet.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist