NYHET22 februari 2022

Arlandautredning kräver höjda ambitioner

En ny utredning om Arlanda kan bana väg för en bred politisk överenskommelse om flyget. Samtidigt gör kort utredningstid och ett smalt fokus det svårt att ta ett helhetsgrepp, skriver Nils Paul, infrastrukturansvarig.

För dagens och framtidens företag måste det vara möjligt att resa enkelt och tidseffektivt inom landet, skriver Nils Paul, ansvarig för infrastruktur.Foto: Privat/Jonas Ekströmer / TT

Regeringen har nyligen tillsatt ytterligare en flygplatsutredning om Stockholmsflygplatserna, den fjärde på åtta år.

En särskild utredare ska analysera utveckling och utökning av Arlanda flygplats, inklusive miljötillstånd, för att ta fram ett underlag för att säkra tillräcklig flygkapacitet i Stockholmsområdet. Enligt utredningsdirektivet ska Brommautredningen som blev klar förra året särskilt beaktas. Det är positivt att infrastrukturministern öppnar dörren för en utveckling av Arlanda, däremot verkar regeringens ambition om att Arlanda ska vara Nordens ledande flygplats frånvarande, skriver Nils Paul, ansvarig för infrastruktur.

För att framtidssäkra Arlanda krävs investeringar i såväl flygplatsen som i väg- och järnvägsanslutningar till och från terminalerna. Arlanda får då ett större upptagningsområde samtidigt som det blir enklare att resa med kollektiva färdmedel till flygplatsen. Ur ett resenärsperspektiv måste vara attraktivt att byta mellan olika flyg på Arlanda i jämförelse med andra europeiska flygplatser.

Flera utredningar har redan analyserat Stockholmsområdets flygplatser. I rapporten ”Mer flyg och bostäder” från år 2016 konstaterades att goda flygförbindelser och fler bostäder är en nödvändighet för Stockholmsregionen och att Arlanda därför skulle stärkas som storflygplats och nav. Regeringen preciserade ambitionerna för Arlanda året därpå i ”En svensk flygstrategi - för flygets roll i framtidens transportsystem” samt i det följande arbetet inom Arlandarådet som skulle varit klart år 2018. Arlandarådets slutsatser har inte offentliggjorts.

 Arlanda är Sveriges största flygplats och har därför en betydelsefull roll i transportsystemet.
Nils Paul , ansvarig för infrastruktur

Nya direktförbindelser mellan Arlanda och omvärlden är viktigt för näringslivet. För dagens och framtidens företag måste det vara möjligt att resa inom, till och från Sverige enkelt och tidseffektivt. Inte minst behövs snabba transporter för att möta investeringar och nyetableringar inom den gröna industrin i norra Sverige. Fungerande transporter med alla trafikslag är också helt avgörande för besöksnäringen och inflödet av utländska turister till Sverige. Arlanda är Sveriges största flygplats och har därför en betydelsefull roll i transportsystemet.

Med rätt förutsättningar kan en ny utredning om Arlanda bana väg för en bred politisk överenskommelse om flyget till gagn för hållbarhet, tillgänglighet och sysselsättning. En kort utredningstid och ett begränsat fokus innebär dock en svårighet för utredningen att ta ett nödvändigt helhetsgrepp om frågan.

Projekt Infra2050
Skriven avNils Paul
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist