NYHET31 augusti 2021

Brommautredning ger inte långsiktiga svar

Regeringen har idag mottagit en snabbutredning om en avveckling av driften av och verksamheterna vid Bromma flygplats. Huvudslutsatsen är att flygplatsen kan avvecklas i förtid men att processen kommer vara mycket komplex. Utredningen ger ingen klarhet kring hur den långsiktiga flygkapaciteten ska garanteras på Arlanda.  

– Bromma och Arlanda är inte en isolerad Stockholmsfråga. Sämre kommunikationer till och från huvudstadsregionen, och vidare ut i världen, får kännbara konsekvenser för företag och arbetstillfällen i hela landet, säger avdelningschef Lina Håkansdotter.Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Flyget är ett mycket viktigt trafikslag och en central del av den svenska transportmixen. Näringslivet är beroende av tillgänglighet och en god flygkapacitet.

Svenskt Näringsliv anser att Bromma flygplats inte kan avvecklas innan det finns garantier och tydliga planer för hur utvecklingen på Arlanda ska gå till, finansieras och inom vilken tidsplan.

Flyget är och kommer även i framtiden vara en viktig del av den svenska transportinfrastrukturen. 
Lina Håkansdotter
avdelningschef hållbarhet och infrastruktur

– Flyget är och kommer även i framtiden vara en viktig del av den svenska transportinfrastrukturen. Hela branschen står inför en spännande utveckling, inte minst ur ett hållbarhets- och effektiviseringsperspektiv med biodrivmedel, elektrifiering och digitalisering, säger Lina Håkansdotter, avdelningschef hållbarhet och infrastruktur.

På presskonferensen la Infrastrukturminister Tomas Eneroth stor vikt vid Coronapandemins effekter på flyget. Statsrådet pekade exempelvis på Swedavias opublicerade företagsekonomiska analys av Bromma flygplats. 

– Flyget har liksom alla persontransporter drabbats oerhört hårt av pandemin, men resandet kommer att öka när smittläget tillåter. Det är mycket svårt att prognostisera i dagsläget. Man kan inte basera långsiktig dimensionering av infrastruktur på en så extrem händelse som pandemin, säger Lina Håkansdotter.

Snabbutredningens huvudslutsats är att Bromma flygplats kan avvecklas i förtid, det vill säga före år 2038 när avtalet löper ut. Ett beslut om nedläggande kan tas under nästa år och verksamheten på Bromma flygplats kan vara nedlagd inom 5-7 år, enligt utredningen. 

En tidplan på 5-7 år för nedläggning av Bromma flygplats ger inga möjligheter att anpassa Arlandas flygkapacitet. Den ger inte heller möjligheter att parallellt bygga ut den ökade infrastruktur som kommer att krävas för att ta alla passagerare till Arlanda, även med en försiktig prognos för det totala resandet. Enbart tillståndsprocesserna för utbyggnad av Arlanda, förstärkningar av vägnätet samt tågtrafiken kommer erfarenhetsmässigt att ta ett decennium eller mer. Till detta kommer sedan genomförandet av utbyggnader och förstärkningar.

Snabbutredningen har inte haft i uppdrag att utreda eller ge förslag om Arlandas långsiktiga utveckling och kapacitet, trots att detta är en nyckelfråga. 

Svenskt Näringsliv anser att en gedigen utredning om Arlandas framtid är en förutsättning för att beslut om att Bromma ska kunna avvecklas i förtid kan fattas. Det måste finnas garantier och tydliga planer för hur utvecklingen på Arlanda ska gå till, finansieras och inom vilken tidsplan.

– Bromma och Arlanda är inte en isolerad Stockholmsfråga. Sämre kommunikationer till och från huvudstadsregionen, och vidare ut i världen, får kännbara konsekvenser för företag och arbetstillfällen i hela landet, säger Lina Håkansdotter.

En hållbar transportsektor
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist