NYHET21 april 2021

Brommautspel kräver långsiktiga besked om flyget 

Regeringen har för avsikt att avveckla Bromma flygplats i förtid. En utredning tillsätts som ska se över hur en nedläggning av Bromma kan ske samtidigt som nödvändig flygkapacitet ska säkras på Arlanda. ”Bromma kan inte avvecklas i förtid innan det finns garantier och tydliga planer för hur utvecklingen på Arlanda ska gå till, finansieras och inom vilken tidsplan”, säger Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor. 

Regeringen väljer att tillsätta en snabbutredning, i stort sett med samma uppdrag som utredningen ”Mer flyg och bostäder” från år 2016. 

Skälen som anges är coronapandemins hårda slag mot flyget och det vikande passagerarantalet. Bromma är därför inte längre företagsekonomiskt motiverat, enligt regeringen och lutar sig emot en underlagsrapport från Swedavia.

– Flyget har liksom alla persontransporter drabbats oerhört hårt av pandemin men resandet kommer att öka när smittläget tillåter. Att ta ett avvecklingsbeslut om Bromma, mitt uppe i krisen, vore en olycklig tidpunkt, säger Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor.

Han konstaterar att flyget är och kommer även i framtiden vara en viktig del av den svenska transportmixen. Hela branschen står inför en spännande utveckling, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv med biodrivmedel och elektrifiering.  

– Flygets infrastruktur och ett strategiskt nät av flygplatser i Sverige behöver därför finnas på plats och kapaciteten behöver upprätthållas.

Ett tillgängligt och väl fungerande flyg är i många delar av landet en avgörande förutsättning för att kunna bedriva affärer, enligt Mårten Bergman, Svenskt Näringsliv. 
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Ett tillgängligt och väl fungerande flyg är i många delar av landet en avgörande förutsättning för att kunna bedriva affärer, både inom och utom Sverige. Flyget stärker också möjligheterna att rekrytera nyckelpersoner och medarbetare som bor på annan ort. 

Regeringen väljer att tillsätta en snabbutredning, i stort sett med samma uppdrag som utredningen ”Mer flyg och bostäder” från år 2016.

Samordnaren Anders Sundström kom då fram till att Bromma inte skulle stängas i förtid men att den inte heller hade någon framtid när avtalet med Stockholms stad går ut år 2038. Samtidigt menade utredningen att Arlanda inte kunde ta emot mer kapacitet och skyndsamt behöver utvecklas. 

Enligt Mårten Bergman så tar det tid och kommer krävas stora framtida investeringar, både på Arlanda flygplats men också när det gäller kringliggande och anslutande infrastruktur för att tillgodose framtida kapacitet och trafiktillväxt.

– I det perspektivet kan inte Bromma avvecklas i förtid innan det finns garantier och tydliga planer för hur utvecklingen på Arlanda ska gå till, finansieras och inom vilken tidsplan.  

– Bromma och Arlanda är inte en isolerad Stockholmsfråga. Sämre kommunikationer till och från huvudstadsregionen, och vidare ut i världen, får kännbara konsekvenser för företag och arbetstillfällen i hela landet, säger Mårten Bergman.

En hållbar transportsektor
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist