NYHET5 oktober 2022

Förslagen som stärker Arlanda flygplats

Internationellt konkurrenskraftig, hållbar och lyhörd för näringslivet. Så ska Arlanda flygplats utvecklas, anser Svenskt Näringsliv.

Läget på Arlanda är ansträngt. Det krävs investeringar i infrastruktur och i den klimatomställning som flyget måste genomgå.

I december förra året föreslog Ulf Kristersson en uppgörelse mellan Socialdemokraterna och Moderaterna om Arlanda flygplats. Nu har Sveriges nya regering möjlighet att söka en bred politisk överenskommelse till gagn för tillgänglighet, sysselsättning och klimatomställning.

Tiden är redo, eftersom Peter Normans utredning om Arlandas framtida utveckling nu är på remiss oktober ut. Med utredningens slutsatser och tillkommande synpunkter kan regeringen kroka arm över blockgränsen. En långsiktig plan för Arlandas utveckling, i stället för tvära kast, skulle inte minst gynna landets företagare.

Nils Paul, expert infrastruktur.
Foto: Sören Andersson

Såväl socialdemokrater som moderater har ställt sig bakom ambitionen att Arlanda ska bli Nordens ledande flygplats. Tidigare infrastrukturminister Tomas Eneroth tillsatte både ett Arlandaråd och flera flygplatsutredningar. Tyvärr fattades inga avgörande beslut i frågan den gångna mandatperioden.

Arlanda hanterar idag fler passagerare och mer flygfrakt än någon annan flygplats i Sverige. Men situationen på Arlanda har länge varit ansträngd. Det kommer att krävas investeringar i både infrastruktur och i den klimatomställning av flyget som måste göras.

Om Sverige ska stå rustat för framtiden måste våra företag ha tillgång till marknader och kompetens i andra länder. Flygets styrka ligger i snabba resor över långa avstånd. En förutsättning för att Arlanda ska kunna utvecklas till ett hållbart och attraktivt nav för resor till, från och inom landet är att flygplatsen håller jämna steg med individens och företagens behov och med den tekniska utvecklingen.

Tre reformer

Svenskt Näringsliv anser att utredningen är ett steg i rätt riktning, men att en överenskommelse om Arlanda också bör peka ut en tydlig politisk linje och reformer inom tre områden:

  1. 1.
    Internationell tillgänglighet: Politiken bör formulera ett mål om ökad tillgänglighet för Arlanda och åtgärder för linjeutveckling. Om Arlanda ska stå sig i konkurrensen med andra flygplatser i Europa behöver skatter och avgifter vara i nivå med våra grannländers. Byten mellan olika färdsätt som tåg, buss och flyg på Arlanda bör underlättas och anslutningståg kan vara ett framtida alternativ till kortare flyglinjer för anslutningsresor.
  2. 2.
    En hållbar flygplats: Flygets omställning ska främjas och övergången till fossilfria drivmedel som biodrivmedel, vätgas och el stödjas. Danmark beslutade nyligen om en öronmärkt flygavgift för omställning samtidigt som Sveriges flygskatt i stället belastar alla biljetter oavsett resans klimatpåverkan. Om politikens mål är omställning är detta medel ineffektivt. Klimatmålen ska nås genom effektiva styrmedel som prissätter koldioxidutsläpp och genom incitament för omställning.
  3. 3.
    Lyhördhet för näringslivet: Ett konkurrenskraftigt Sverige med framgångsrika företag som bidrar till klimatomställning och sysselsättning behöver en infrastruktur som underhålls och utvecklas för att hålla jämna steg med tillväxt och befolkningsökning. God tillgänglighet är viktigt för att Sverige ska kunna attrahera kapital och internationell spetskompetens.

Sverige har alla möjligheter att vara ett föredöme för hållbara transporter samtidigt som utvecklingen av Arlanda stärker näringslivets konkurrenskraft. Inom Regeringskansliet finns underlag som kan användas för en bred politisk överenskommelse om Arlandas framtid som omfattar både ett nytt miljötillstånd och investeringar i väg- och järnvägskapacitet till flygplatsen.

Ett handslag över blockgränsen kan vara ett startskott.

Artikeln publicerad på altinget.se 2022-10-05

En hållbar transportsektor
Skriven avNils Paul
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist