NYHET28 oktober 2020

Nej till järnvägsunderhåll i Trafikverkets regi

Trafikverket ska varken delvis eller helt utföra järnvägsunderhåll i egen regi. Svenskt Näringsliv anser att utredningen Framtidens Järnvägsunderhåll enbart skapar en fortsatt stor osäkerhet på marknaden och värdefull tid har redan gått förlorad, enligt ett remissvar.

Utredningens förslag, utan nya underlag eller objektiva analyser, medför enbart att leverantörsmarknaden får fortsatt mycket otydliga signaler om framtiden, enligt Svenskt Näringsliv.Foto: Anders Wiklund/SCANPIX

I praktiken fungerar utredningen som ännu en bromskloss i strävan att på ett effektivt sätt återta det eftersläpande underhållet och kvalitetssäkra järnvägssystemets funktionssätt.

En verklig kraftsamling behövs där järnvägsbranschens aktörer tillsammans med Trafikverket arbetar med frågor som kan göra skillnad på riktigt.

Sammanfattande synpunkter: 

  • Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget, att 8 av 34 baskontrakt för järnvägsunderhåll ska överföras från Infranord AB till Trafikverket, i sin helhet. Utredningen lyckas inte belägga, vaken teoretiskt eller empiriskt, att förslaget skulle leda till ”att Trafikverket kan utveckla och stärka sin kontroll av järnvägsunderhållet” eller leda till ”ett modernt, mer effektivt järnvägsunderhåll för framtidens krav.”
  • Det är anmärkningsvärt att utredning, i stort sett helt, bortsett ifrån att redan fyra offentliga utredningar, två Trafikverksrapporter och en vetenskaplig studie alla visar på att det inte är eftersträvansvärt att återföra järnvägsunderhåll i Trafikverkets egen regi och att marknadsöppningen har i termer av kostnad, kvalitet och säkerhet varit mycket lyckosam.
  • Utredningens förslag, utan nya underlag eller objektiva analyser, medför enbart att leverantörsmarknaden får fortsatt mycket otydliga signaler om framtiden. Förslaget om maskinpoolen bidrar ytterligare till detta och riskerar också snedvrida konkurrensen. Förslaget splittrar Trafikverkets beställarorganisation och skapa stora merkostnader i form av ineffektivt nyttjande av skattemedel men också förlorad tid. Förslagens förenlighet med gällande EU-rätt eller konkurrensrättsliga aspekter har inte heller utretts. 
  • Det återfinns dock positiva inslag i utredningen, exempelvis de delar som berör behovet av att Trafikverket skaffar sig en förbättrad kunskap om anläggningen.
  • Trafikverket ska varken delvis eller helt utföra järnvägsunderhåll i egenregi. Istället bör arbetet med att få koll på anläggningen intensifieras, en verkligt långsiktig underhållsplan upprättas och Trafikverket bör utveckla, inte fragmentisera, sin beställarorganisation. 
InfrastrukturskuldenInfrastruktur
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist