REMISSVAR9 februari 2023

Remiss avseende förslaget i framställan från Trafikverket och Stockholms kommun om ändring av bilaga 1 till lagen (2004:629) om trängselskatt

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2022/02728
Svenskt Näringslivs diarienummer
2022-148
  • Svenskt Näringsliv anser att en trängselskatt inte kan ersätta en nödvändig successiv utbyggnad av vägtrafiksystemet. Däremot kan en trängselskatt vara ett av flera tänkbara verktyg för att på marginalen i högtrafik förbättra framkomlighet genom att minska restider och restidsosäkerhet. Av de presenterade alternativen avseende justering av trängselzonen till följd av exploateringen i Hagastaden (bilaga 2), förefaller alternativ 3 vara bäst med hänvisning till att det bedömts vara utan nackdelar.
  • Svenskt Näringsliv föreslår att det genomförs en bred och grundlig utvärdering av hur trängselskattesystemets syfte och funktion har förändrats över tid.
  • Grunden i god regelgivning är uppdaterade och välanalyserade beslutsunderlag. Trängselskatten som styrmedel måste dels vara funktionellt och ändamålsenligt i förhållande till sitt angivna syfte, dels i förhållande till andra överlappande styrmedel som finns för transportsektorn. I avsaknad av detta avstyrks promemorians förslag.
Ansvarig handläggareNils PaulRobert Lönn
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist