NYHET19 juni 2023

Tågkaoset: Ökad samverkan kan ge den stabilitet näringslivet behöver

Det är positivt att flera aktörer nu ser behov av tätare samverkan för en mer tillförlitlig järnväg, skriver Nils Paul, expert infrastruktur.

Foto: Sören Andersson

Måndag 19 juni bjöd infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson in Trafikverket tillsammans med berörda företag och organisationer för samtal om situationen för järnvägen, med anledning av återkommande problem och trafikstörningar.

Svenskt Näringsliv har skrivit om effekterna i kölvattnet av införandet av det nya planeringsverktyget MPK (marknadsanpassad planering av kapacitet) och efterfrågat åtgärder.

Sverige har en underhållsskuld på järnvägsnätet och därför behövs fortsatt upprustning. Återkommande driftavbrott och försenade leveranser påverkar näringslivet negativt. Samtidigt pekar Trafikverkets prognoser på ett ökat transportbehov av gods.

I den situation järnvägssystemet har befunnit sig i sedan december förra året med återkommande problem avseende kapacitetsplanering och med sena besked om tåglägen, det vill säga tid och sträcka för en tågavgång, finns en uppenbar målkonflikt. Dels mellan underhållsarbete och trafik, dels mellan olika transporter som gods, persontåg och regional pendling.

Sverige har en underhållsskuld på järnvägsnätet

Underhållsarbete tar kortsiktigt bort kapacitet i spåren, denna störning är oundviklig. Däremot föreföll deltagarna i samband med mötet 19 juni vara överens om att den negativa påverkan som kommer av underhållsarbete kan mildras genom tätare samverkan mellan Trafikverket och berörda företag, inklusive transportköpare.

Industrin som behöver järnvägen för sina transporter är också medvetna om vilken flexibilitet som kan finnas, och vilken planering som kan underlätta för alla parter. En del transporter kan inte heller nyttja lastbil som alternativ.

En bättre samverkan mellan Trafikverket, tågföretag, järnvägsentreprenörer och transportköpare är viktigt för att underlätta i samband med de omfattande underhållsåtgärder som ska genomföras kommande år, till exempel på Västra stambanan mellan 2023–2026.

Underhållsarbete innebär ofrånkomligen en påfrestning, men samtidigt är åtgärderna nödvändiga.

Därför är det positivt att flera aktörer ser behov av tätare samverkan för en mer tillförlitlig järnväg som möter näringslivets behov.

Projekt Infra2050
Skriven avNils Paul
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist