NYHET8 december 2021

Förseningar och prislyft slår mot importen

Nästan tre fjärdedelar av de svenska importföretagen har stora problem med sina leveranskedjor, visar en enkät gjord av Svenskt Näringsliv. Kraftiga prisökningar har seglat upp som ett nytt huvudproblem.

”Företagen är internationella. De vill behålla sina värdekedjor. De vill göra sina inköp globalt”, säger Anna Stellinger, chef för internationella frågor.

Problemen med leveranskedjorna är större eller mycket större än normalt, uppger 73 procent av de svenska importföretagen som deltagit i en färsk företagarpanel gjord av Svenskt Näringsliv.

– Vi är inte ute ur krisen. Det är och kommer fortsatt vara problem med leveranskedjorna, säger Anna Stellinger, chef för internationella frågor på Svenskt Näringsliv.

Hon kallar situationen ”en perfekt storm”.

– Den här situationen är oerhört svår för företagen att hantera. Det är många saker som händer samtidigt, säger Stellinger.

Pandeminedstängningar, inte minst i Kina, är en faktor som fortsätter att slå ut produktion och stänga hamnar. Containerkaoset som präglat globala transportkedjor sedan den globala vågen av nedstängningar 2020 är en annan faktor.

– Först hade vi inga containrar alls. Nu är det för många på vissa håll och man kan inte lasta av i vissa hamnar, säger Stellinger.

Det största problemet för importföretagen just nu är alla förseningar. Men stigande priser är en bubblare, som allt fler företag i sektorn pekar ut som problematiskt.

Enligt mätningen är det tre gånger så många importföretag, 48 procent, som i dag har problem med stigande priser jämfört med hur det såg ut för ett år sedan.
Ett relaterat problem är brist på varor och tjänster, som enligt undersökningen rapporteras av cirka 40 procent av importföretagen.

– Sammantaget kan man säga att problemen är lika stora som förra året vad gäller förseningar och brister, men betydligt större vad gäller stigande priser, säger Stellinger när hon jämför årets och fjolårets undersökning.

Många företag ökar lagerhållningen

För att hantera problemen har många företag ökat lagerhållningen. En annan trend i krisen är en riskspridning genom att använda fler olika leverantörer av varor och tjänster.

– Företagen är internationella. De vill behålla sina värdekedjor. De vill göra sina inköp globalt, säger Stellinger.

Men vissa företag, särskilt större, har också börjat skissa på planer på att flytta produktion.

– Lite knappt en tiondel av företagen har eller funderar på att flytta produktion till Sverige, medan ungefär lika många vill ta hem produktion till Europa, säger Stellinger.

– Det är oftast inte hela produktionen, utan delar av insatsvarorna som man är särskilt beroende av, tillägger hon.

Joakim Goksör/TT

Fakta

  • Svenskt Näringslivs företagarpanel, med rubriken ”Leveranskedjor och svårigheter”, genomfördes under perioden 9 november-26 november. 1 067 företag svarade på enkäten.
  • Var fjärde företag, 25 procent, uppger att de har mycket större importsvårigheter jämfört med ett normalläge. Ytterligare 48 procent har svarat att de har större svårigheter.
  • Av de svarande uppger 28 procent att de upplever brist på varor och tjänster när de importerar varor eller tjänster. Andelen som upplever förseningar ligger på 53 procent, medan 48 procent anger stigande priser som en svårighet vid importaffärerna.
  • En fjärdedel av de svarande har eller planerar att öka lagerhållningen. 17 procent svarar att de har ökat antalet leverantörer, medan 7 procent uppger att de flyttat produktion och inköp till Sverige. Andelen som uppger att de har eller planerar att flytta produktion till Europa uppgår till 9 procent.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist