NYHET8 maj 2024

Frihandelsavtal mellan EU och Nya Zeeland – ett symboliskt viktigt avtal

Den första maj trädde ett frihandelsavtal mellan EU och Nya Zeeland i kraft – ett avtal som utmärker sig som EU:s mest hållbara. Trots att Nya Zeeland är en relativt liten marknad jämfört med andra länder som EU förhandlar frihandelsavtal med, har framgången stor symbolisk betydelse, skriver Ester Eriksson, näringspolitisk rådgivare handelspolitik.

Foto: Stefan Tell

Avtalet förväntas öka handeln mellan parterna med 30 procent, genom att varor med ursprung i EU som exporteras till Nya Zeeland nu blir tullfria, där i synnerlighet tullar på fordon (10 procent) och tullar på verkstadsprodukter (5 procent) tas bort. Tullfritt blir även nästan all nyazeeländsk export till EU med undantag för ett fåtal jordbruksprodukter som har lagts under särskilda kvoter.

Dessutom kommer europeiska företag att få tillträde till vissa offentliga upphandlingar i Nya Zeeland, något som öppnar upp för affärsmöjligheter inom bland annat transportsektorn. På det digitala området omfattar avtalet bestämmelser som förbjuder påtvingad datalokalisering och säkrar fria dataflöden – frågor som är viktiga för den digitala ekonomins utveckling.

Även om Nya Zeeland är en liten marknad, som dessutom redan är öppen för handel på många sätt, så har avtalet ändå betydelse. Det är unikt då det för första gången integrerar EU:s nya hållning till hållbarhetsfrågor i ett frihandelsavtal. Det innehåller bland annat bestämmelser om handelssanktioner vid överträdelse av Parisavtalet och ILO:s arbetsrättsliga kärnkonventioner, bestämmelser för handel och jämställdhet, samarbete för att fasa ut skadliga subventioner till fossila bränslen och för hållbara livsmedelssystem.

Men kanske viktigast av allt är det symboliska värde som avtalet bär.

Men kanske viktigast av allt är det symboliska värde som avtalet bär. Det representerar en framgång i EU:s handelsagenda och visar en tydlig signal om att unionen fortfarande kan sluta frihandelsavtal även i tider där fokus i EU:s handelspolitik skiftat från marknadstillträde till säkerhetspolitiska och hållbarhetsorienterade aspekter. Samtidigt stärks nu EU:s närvaro i Stillahavsområdet, ett område som bara blir allt viktigare.

Sammanfattningsvis sätter frihandelsavtalet mellan EU och Nya Zeeland en ny standard för framtida frihandelsavtal där ekonomiska fördelar och hållbara principer kan gå hand i hand. Det är nu viktigt att EU:s frihandelsförhandlingar med andra viktiga länder i Stillahavsområdet fortsätter.

Handel och hållbarhetFrihandel och handelspolitik
Skriven avEster Eriksson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist