NYHET4 oktober 2022

Instabila leveranskedjor oroar företagen

Sju av tio importerande företag upplever störningar i leveranskedjor, visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv. 

Svenskt Näringsliv har frågat sina medlemsföretag hur de upplever att deras leveranskedjor fungerar. Foto: Mostphotos

Svenskt Näringsliv har frågat sina medlemsföretag hur de upplever att deras leveranskedjor fungerar. Många vittnar om att de har problem med fördröjda leveranser. I en panel där ett urval av medlemsföretagen deltar svarar 77 procent av 730 företag att de har upplevt svårigheter när de ska importera. Och 60 procent menar att förseningar i leveranstider är det näst största problemet för verksamheten efter prishöjningar.

Björn Wedin, expert på handelspolitik på Svenskt Näringsliv, menar att företagen visar stort intresse för en fortsatt stark handel med omvärlden, men att de just nu får arbeta kreativt för att lösa de utmaningar som uppstår i leveranskedjorna.

Hur påverkar leveransproblemen företagens verksamheter?

– Det påverkar företagen på många olika sätt givetvis. Strategier som tidigare varit helt självklara omprövas nu hos många företag.

Björn Wedin utvecklar:

Björn Wedin, expert på handelspolitik, Svenskt Näringsliv.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Men vi ser exempelvis inte i våra siffror någon större trend om att ta hem produktion till Sverige, utan företagen vill fortsatt handla med omvärlden. Att globaliseringen skulle vara på nedgång, som många hävdar, är något som alltså vare sig stöds i våra siffror eller i global handelsstatistik.

För stunden så arbetar alltså många företag med att öka sin lagerhållning för att skapa en buffert. Man skiftar, åtminstone tillfälligt, mot ett mer ”just-in-case” tänk istället för ”just-in-time”. Samtidigt utvidgar man antalet leverantörer så att man inte blir lika sårbar för störningar, beskriver Björn Wedin.

– Med en större diversifiering så kan företag undvika situationer där man sitter med alla ägg i samma korg.

Finns det någon ljusning?

– Både ja och nej. Många av de faktorer som idag påverkar de globala leveranskedjorna negativt kommer finnas kvar ett tag framöver. Men vi kan också se att företagen anpassar sin verksamhet efter rådande omständigheter.

– Det viktiga framöver är att EU driver en handelspolitik som speglar företagens behov och skapar fler möjligheter för företagen att sprida sina risker. Det är något som på senare tid varit eftersatt.

Frågan om marknadstillträde behöver komma högre upp på agendan, menar Björn Wedin och pekar på att fler frihandelsavtal skulle ge företag tillgång till nya marknader och således skapa nya möjligheter för diversifiering.

Svalson AB, som är ett norrländskt familjeföretag som tillverkar eldrivna skjutluckor sedan 80-talet, har fått ställa om på flera sätt nu när leveranskedjorna förändrats.

– Vi har drabbats hårt av materialbristen, säger vd:n Maud Spencer.

Hon beskriver hur de tillverkningsdetaljer som vändhjul företaget tidigare importerat från Kina nu görs på plats då fabriken i Kina stängde i samband med pandemin.

– Vi har själva fått tillverka dessa för hand och det tar väldigt mycket tid.

Maud Spencer, vd Svalson.
Foto: Maria Fäldt/Millimeter Projekt &

Det är över lag svårt att få tag på material, beskriver hon.

– Det tar mycket tid i anspråk för att söka nya leverantörer och hitta andra alternativ. Och sedan när man väl hittar någon att beställa ifrån så kan man inte veta när det som beställts kommer fram.

Tidigare hade företaget en leverantör som skeppade allt glas till dem i en sorterad ordning. När de var tvungna att byta så kom glaset plötsligt osorterat, vilket innebär att den egna personalen har fått göra detta på plats.

– Två personer extra på totalt tolv anställda som bara jobbar med materialhanteringen, det säger sig själv att det är en stor skillnad i resurser för oss.

Maud Spencer tror tyvärr att det här är det nya normala för henne och många företag.

Snarare så tror jag att det är så här som vi kommer att behöva jobba framöver.

– Jag ser ingen förändring framåt. Snarare så tror jag att det är så här som vi kommer att behöva jobba framöver. Det kommer vara mycket mer jobb kring materialet och leverantörer, något som tidigare bara flutit på.

När det blivit krångligare med leveranserna från Kina har företaget tittat på närmare håll. I dagarna befinner Maud Spencer sig i Frankrike för att starta upp en produktion på plats där.

– Här fungerar det med bättre med glas och leveranserna, och inte minst med de lägre fraktpriserna inom EU, så blir det attraktivt för oss.

Internationalisering och handelsfrämjande
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist