NYHET23 november 2022

Prioriteringar inför handelsmötet EU – USA

Handelspolitiska rådsgruppen initierades 2021. Inför det tredje mötet i december har Svenskt Näringsliv, tillsammans med sina medlemsorganisationer, prioriterat områden för det svenska näringslivet.

EU och USA vill fördjupa den transatlantisk handeln.Foto: Jacquelyn Martin/AP/TT

EU och USA lanserade ett handelspolitiskt råd – Trade and Technology Council, TTC, i juni 2021. TTC är ett forum där EU och USA ska samordna strategier för global handel, ekonomiska och tekniska frågor, och fördjupa transatlantisk handel och ekonomiska förbindelser. Det finns tio arbetsgrupper under TTC, och var sjätte månad äger ett möte rum på ministernivå.

Att stärka handelsrelationen mellan USA och EU är fortsatt en prioritering för näringslivet. EU och USA bör använda TTC för att underlätta handel, främja gemensamma standarder och samarbeta vid framtagande av internationella standarder och ytterligare fördjupa samarbetet om forskning, utveckling och innovation.

Inför det tredje mötet på ministernivå i december har Svenskt Näringsliv tillsammans med våra medlemsorganisationer och med ett särskilt bidrag från Teknikföretagen skrivit ett papper med prioriterade områden för det svenska näringslivet. Det är av yttersta vikt att TTC börjar leverera på sin ambitiösa agenda.

Frihandel och handelspolitikHandelUSA
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist