NYHET26 maj 2021

Så samarbetar vi med britterna efter brexit

Tre områden blir särskilt viktiga att fokusera på efter brexit, visar en ny rapport om Sveriges framtida samarbete med Storbritannien. ”Det är viktigt att blicka förbi brexit”, säger Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor.

– Många har pratat om hur viktigt det är att behålla en god relation till Storbritannien, men få har varit så konkreta som vi, säger Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor.

Svenskt Näringsliv och dess motsvarighet i Storbritannien, the Institute of Directors, har släppt en gemensam rapport ”A Trade Policy Roadmap – Sweden, EU and the UK”. Rapporten tar sikte på framtida möjligheter efter brexit.

Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor vid Svenskt Näringsliv, konstaterar att brexit är ett faktum nu och att Storbritannien har varit en av Sveriges viktigaste marknader.

– Det är viktigt att blicka förbi brexit. Framförallt på handelsområdet eftersom Storbritannien är så ett stort och nära land för Sverige.

– Storbritannien har alltid varit en allierad till oss när det gäller konkurrenskraft och frihandel, vilket är en förutsättning för våra jobb. Britter och svenskar står varandra mycket nära på många sätt.

Den här grunden som vi står på gör att vi har ett intresse av att samarbeta även efter brexit.

Dataflöden är centrala för handeln

I rapporten pekas tre områden ut som särskilt viktiga för det fortsatta samarbetet: en öppen frihandelsagenda med gemensamma transparenta regler, den digitala omställningen liksom hållbarhetsfrågorna.

Eftersom digitalisering är en integrerad del av hur vi producerar, handlar och konsumerar idag finns det stora gemensamma intressen i att kunna hitta så globala lösningar som möjligt när det gäller dataflöden, säger Stellinger.

– Utan dataflöden kan vi inte handla idag, därför behöver vi gemensamma lösningar.

Andra forum viktigare efter brexit

När Storbritannien nu lämnar EU blir andra forum, som WTO, viktigare framåt för handelsutvecklingen.

– WTO är den organisation som globalt sätter framtidens regler. Det är viktigt att vi driver frågor gemensamt och kraftfullt.

Stellinger pekar på att det finns hopp om ett mer handlingskraftigt och vässat WTO. Med en ny generaldirektör i organisationen liksom ett USA som med en ny president är mer vänligt inställt till samarbete är förutsättningarna goda.

– Det är viktigt att hantera gemensamma frågor inom WTO. Sverige är, precis som Storbritannien en anhängare av multilaterala lösningar.

”Ett liv efter brexit”

– Vi vill visa att det finns ett liv efter brexit och därför är det angeläget att snabbt identifiera inom vilka områden vi kan samarbeta, bland annat genom att utveckla bra policyförslag för frihandel och digitalisering, utvecklar Stellinger.

En del förslag kan dessutom sättas i verket direkt.

– Det är i allra högsta grad konkreta förslag. I vissa fall är processer redan igång och frågorna ligger på bordet, säger Stellinger och exemplifierar med miljövarufrågan där förhandlingar tidigare pågick inom WTO.

Rapporten har redan rönt stor uppmärksamhet, något som Stellinger tror beror på det praktiska anslaget:

– Många har pratat om hur viktigt det är att behålla en god relation till Storbritannien, men få har varit så konkreta som vi.

Brexiteffekterna kommer snart bli tydligare

Än är det svårt att veta hur omfattande konsekvenserna av brexit blir för de svenska företagen, men det kommer att visa sig under de kommande månaderna och åren, menar Stellinger.

– Vi kommer att märka att fler företag upplever hinder i handeln med Storbritannien. De blir nu faktiskt ett så kallat ”tredje land”. Under pandemin har mycket stått still och man har kanske inte märkt så mycket, men framöver kommer allt fler märka av de direkta effekterna av brexit.

Själva brexitavtalet är ett bra och ambitiöst frihandelsavtal, men det innehåller även flera frågor som inte är klara, som dataflödesfrågorna och begränsningar kring yrkeskvalifikationer, sammanfattar hon.

– På många sätt kan man se brexitavtalet som en utgångspunkt och det innehåller trots allt mycket av det som företagen behöver för att kunna handla.

Stellinger hoppas på att man från politiskt håll arbetar vidare med de delar som inte är klara.

– Ju mer vi gör för att utveckla avtalet och arbetar med det konkret, desto mer kommer vi kunna mildra vissa av de negativa effekterna av brexit.

Brexit
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist