REMISSVAR31 oktober 2023

Tullverkets konsekvensutredning med anledning av ändring, borttag och tillägg av kapitel 4, 5 och 6 i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2) om en tullordning

MOTTAGARE
Tullverket
Externt diarienummer
STY 2022-13
Svenskt Näringslivs diarienummer
2023-160

• Svenskt Näringsliv har inga invändningar mot promemorians förslag på ändringar som syftar till att göra nödvändiga anpassningar till bl.a. tullkodex. Respektive branschorganisationer m.fl. torde närmare utveckla vilka eventuella effekter ändringarna kan bedömas få för de specifika branscherna.

• Svenskt Näringsliv uppmanar Tullverket att i större utsträckning arbeta för att underlätta den legitima handeln inom de ramar som det EU-gemensamma tullregelverket möjliggör. I förenklingsarbetet bör Tullverket titta på ”best practice” i andra EU-länder. • Tullverket bör, till skillnad från vad som tycks vara fallet i dag, verka för att inte skapa inlåsningseffekter avseende importmoms, en skatt som företagen är obetalda uppbördsmän för.

Ansvarig handläggareRobert Lönn
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist