Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET17 oktober 2018

”Välkommet med förhandlingar istället för hot om tullar”

USA vill inleda förhandlingar med EU om ett handelsavtal. "Ett glädjande besked. De verkligt stora vinsterna kommer om vi får till stånd närmare samarbeten kring olika regleringsfrågor", säger vd Jan-Olof Jacke.

Det är viktigt att förhandlingarna fokuserar på att ta bort alla tullar på industrivaror men också gör det lättare för svenska tjänsteproducenter att verka i USA, anser vd Jan-Olof Jacke.Foto: Sören Andersson

Den amerikanska regeringen har meddelat kongressen att den vill inleda förhandlingar med EU om ett handelsavtal.

– Det är glädjande att USA nu vill förhandla med EU. Det gör att vi ytterligare kommer bort från hoten om tullar och kvoter, säger Svenskt Näringslivs VD Jan-Olof Jacke.

Han pekar på behovet av en konstruktiv transatlantisk agenda istället för den senaste tidens upptrappade retorik.

– Det är viktigt att förhandlingarna fokuserar på att ta bort alla tullar på industrivaror. Det är också angeläget att vi öppnar upp våra respektive upphandlingsmarknader och gör det lättare för svenska tjänsteproducenter att verka i USA.

– Men de verkligt stora vinsterna kommer om vi får till stånd närmare samarbeten kring olika regleringsfrågor. Det skulle underlätta för våra exporterande bolag genom enklare och mindre kostsamma testnings- och licensförfaranden.

Jan-Olof Jacke anser att EU inte på förhand ska slå fast vilka sakfrågor som ska hållas utanför förhandlingarna.

– Att presentera en lång och defensiv kravlista redan innan förhandlingarna har inletts vore olyckligt för den fortsatta processen.

frihandel
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist