NYHET11 februari 2019

"Det handlar om att använda vanligt bondförnuft"

I två och ett halvt år har Gislaveds kommun arbetat aktivt för att stärka servicenivån i myndighetsutövningen. Resultatet har inte låtit vänta på sig. Företagen uppskattar den nya inställningen och grannkommunen Tranemo har inlett ett samarbete med Gislaved över länsgränsen.

Foto: Gislaveds kommun

Susanne Norberg är chef för bygg- och miljöförvaltningen i Gislaved och är den som har lett förändringsarbetet.

‒ Egentligen handlar det bara om att använda vanligt bondförnuft, förklarar Norberg som anser att de inte har gjort så mycket men att de har gjort det rätt.

Att det ska vara lätt att göra rätt är lättare sagt än gjort. Omställningen har kanske främst handlat om att ställa om myndighetskulturen. Utgångspunkten i Gislaved är numer att företagen vill göra rätt.

‒ Det handlar ju om att få vår verksamhet att fungera så som man själv skulle vilja att den fungerade om man drev ett företag. Det är bara att försöka få på plats en kultur eller en insikt att vi är på sätt och vis en internkonsult åt näringslivet. Vi måste kommunicera med dem, hela tiden. Myndighetskontakt får inte bara vara inspektioner och beslut utan måste också innebära vägledning och dialog.

För Norberg handlar den nya inriktningen dock om mer än höjd servicenivå.

‒ Det här gör vi för att höja rättssäkerheten och för att leva upp till de krav som ställs på oss i lagen. Från kommunallagen till miljöbalken är det tydligt med att vi måste hjälpa, stödja och anpassa oss efter de behov som finns. Vi kan inte bara ställa krav på andra utan måste också leva upp till de krav som ställs på oss.

Norberg poängterar att arbetet aldrig är slutfört, men under de 2,5 år som den nya linjen har gällt har hon märkt att företagen uppskattar det. Familjeföretaget EAB är ett sådant exempel. Deras planerade expansion riskerade att försenas kraftigt på grund av att marken klassats som potentiellt förorenad. Med hjälp av kommunens kostnadsfria miljörådgivare kunde dock EAB visa att så inte var fallet.

‒ Vi på EAB tar vårt miljöansvar på stort allvar och jobbar aktivt för att minimera vår påverkan på både lokal och global nivå. Vi är otroligt tacksamma över att processen gick smidigt och att företagets expansionsplaner trots allt kunde fullföljas enligt planen, säger Roger Lindvall, ekonomichef på EAB.

Det är inte bara företagen som gillar Gislaveds nya stil. Grannkommunen Tranemo ligger visserligen i Västra Götalands län men valde i fjol ändå att säga upp sitt tidigare samarbete med Ulricehamns kommun till förmån för Gislaved. Kommunchef Carita Brovall berättar att det var kulturen och inställningen till uppgiften som fällde avgörandet.

‒ Samarbetet med Ulricehamn var inte dåligt. Men när vi utvärderade det efter fyra år såg vi vissa utvecklingsområden som vi behövde ta hänsyn till. Framför allt fanns det synpunkter vad gällde kundfokus, vem verksamheten är till för och bemötande. Som tur är har vi en grannkommun, Gislaved, som arbetar på det sätt som vår ledning vill. Man sätter väldigt stort fokus på mjuka värden såsom samtal, rådgivning och delaktighet. Det nappade vi på.

Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist