NYHET16 mars 2022

”Det känns viktigt att få träffa andra företagare”

Företagare från hela landet samlades när Svenskt Näringsliv arrangerade Företagardagarna. Överst på agendan stod kriget i Ukraina men även elförsörjningen, brottsligheten och vikten av valfrihet diskuterades. Företagarna mötte dessutom ett 80-tal riksdagspolitiker för samtal om de mest prioriterade frågorna inför valet i höst.

I mitten av mars samlades företagare från hela landet i Stockholm för att delta i Svenskt Näringslivs Företagardagar. På programmet stod bland annat en analys av det politiska läget av opinionsanalytikern Markus Uvell och ett samtal mellan Svenskt Näringslivs vice vd Karin Johansson och Johan Sjöberg, säkerhets- och försvarspolitisk rådgivare, om det säkerhetspolitiska läget med anledning av kriget i Ukraina. Dessutom arrangerades rundabords-samtal mellan företagare och riksdagspolitiker.

Sven-Olof Gudmundsson är vice ordförande i Svenskt Näringsliv och ordförande i SME-kommittén.
Foto: Sören Andersson

Sven-Olof Gudmundsson är vice ordförande i Svenskt Näringsliv och ordförande i SME-kommittén. Han har sedan 25 år tillbaka drivit en Cirkel K bensinstation i Halmstad, men nu är han på väg att lämna över verksamheten till sin son. Han menar att den största utmaningen för näringslivet framöver är ovissheten.

– Vad kommer hända och hur kommer vi bli påverkade? Företag brukar alltid vara duktiga på att planera och ta höjd för vissa saker, men nu är samtiden ett stort svart hål i och med Ukrainakriget. 

Han menar vidare att han tycker att det är ”förödande” om politiken inte lyckas ta hand om företagen.

–  En av de stora utmaningarna tycker jag är att se till att basen fungerar i våra verksamheter, däribland energiförsörjningen och drivmedelsförsörjningen. Dessutom måste vi kunna använda den kompetensen som kommer hit. Att vi kan ge dem en bra start.

Mari Kadowaki, vd på Saft AB i Oskarshamn.
Foto: Sören Andersson

Mari Kadowaki är vd på Saft AB i Oskarshamn som tillverkar reservkraftsbatterier till industrin.

– Jag är väldigt samhällsintresserad och brinner för svensk konkurrenskraft. Man får vara extra glad i dessa dagar att demokratin och föreningsverksamheten fungerar och att man kan diskutera breda och viktiga frågor inom hela näringslivet.

Hon menar att den största utmaningen för näringslivet framöver fortsatt kommer att vara kompetensförsörjningen.
–  Det handlar om att driva fram kompetent arbetskraft och att hitta de rätta motivatorerna för att medarbetare ska vilja utbilda sig, arbeta med kompetensutveckling och se framför sig ett livslångt lärande.

Hon lyfter även fram välfärden som en viktig fråga för politiken att ta tag i framöver.
– Idag tenderar många att diskutera fördelningspolitik alldeles för mycket och för lite om hur man skapar skattemedel som man sedan kan fördela. Det är viktigt att fler förstår hur allt hänger ihop.

Dessutom pekar hon ut energiförsörjningen.
– Vi inom industrin är extremt energikrävande och det är viktigt att få till en saklig debatt som inte är för politiserad. Vi måste hitta de bästa lösningarna för att kunna gynna svensk industri och den svenska konkurrenskraften.

Anastasia Georgiadou, grundare av assistansbolaget Alminia.
Foto: Sören Andersson.

Anastasia Georgiadou, grundare av assistansbolaget Alminia, berättar att hon besöker företagardagarna för att få inspiration och för att träffa politiker för att berätta om företagarnas utmaningar.

– Vi har inte kunnat träffas på jättelänge så därför tycker jag att det är viktigt att få komma hit och träffa andra företagare. Som företagare är man ofta ganska ensam så därför är det skönt att kunna möta andra och dela erfarenheter och utmaningar.

Hon menar att politiken borde fokusera på att underlätta för företagen.

–  Man borde satsa på färre regler och att göra det möjligt för företagen att gå med vinst. Det handlar ju i slutändan om att vi levererar skatteintäkterna som de sedan fördelar. Det blir ett moment 22 om politiken inte förstår det.

Pecka Marklund, delägare och skolledare i Honesta Skolutveckling.
Foto: Sören Andersson

Pecka Marklund är delägare och skolledare i Honesta Skolutveckling, som driver tre gymnasieskolor. Skolorna har ungefär 600 elever och har under de senaste sju åren vuxit med 40 procent. Han lyfter fram en föreläsning av Stefan Stern, ledamot i Valfrihetskommissionen, tidigare bland annat statssekreterare och biträdande partisekreterare (S), som under företagardagarna pratade om vikten av valfrihet.

–  Hans diskussion om narrativet är precis det vi möter varje dag. Vi möter ofta mycket motstånd från tjänstemän och politiker och det känns alltför ofta som att diskussionen inte grundar sig i fakta utan i ideologi.

Vilken är den största utmaningen för näringslivet framöver?

–  Jag har drivit företag i 23 år, och vi möter hela tiden bilden av företag och företagare som inte alltid är positiv. Det har varit och är fortfarande den största utmaningen vi har, att förklara vad vi är gör och att vi vill bidra med något positivt.

Vilken är den viktigaste frågan som politiken bör ta tag i?

–  För mig är det skolfrågan och valfriheten. Och att diskussionen faktiskt grundar sig i fakta. Just nu handlar det om att få politiken att förstå att förslaget om att minska skolpengen till friskolor kommer att slå otroligt hårt och att det är helt fel väg att gå framåt för att göra skolan bättre.

Birgit Elonen, administrativ chef på Murtek i Gävle.
Foto: Sören Andersson

Birgit Elonen som är administrativ chef på Murtek i Gävle, som levererar murningsarbeten, fasadputsarbeten och balkongrenoveringar. Hon berättar att hon är på plats på företagardagarna för att följa de intressanta diskussionerna.

–  Vi har innan fått välja prioriterade frågor vi vill diskutera och vi har kommit fram till att oavsett vilken bransch vi kommer ifrån har vi nästan liknande problem. Det är upphandling, det är olika myndigheter som ska kontrollera oss på olika sätt. Det spelar ingen roll om man har ett byggföretag eller driver ett hotell. 

Vilka frågor tycker du är de viktigaste för politiken att ta tag i?

–  Regelkrångel överlag. Gör reglerna så att det blir enklare att följa dem.

FöretagsamhetLokalt FöretagsklimatSME-kommittén - möten med politikerSME-kommittén
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist