LogoLogo
LogoLogo
Nyhet17 januari 2020

Vill bredda ungas syn på arbetslivet

I mitten av februari öppnar storsatsningen Jobblabb – Arbetets museums nya utställning, som ska nå alla elever i årskurs 5 i Östergötland. Då möter experimentverkstad studie- och yrkesvägledning.

Jobblabb

Den nya utställningen är ett färgsprakande upptäckarlabb med teststationer som hjälper besökaren att få syn på sina egna egenskaper och styrkor. Syftet är att ge besökaren stärkt självförtroende och vidgade möjlighetshorisonter vad gäller arbete och utbildning.

Jobblabb ger också en bild av det moderna arbetslivet, vilka som jobbar där och vilka egenskaper de har. Utställningen har som långsiktigt mål att nå alla femteklassare i länet, men vänder sig även till nyanlända, barnfamiljer och allmänheten i stort.

– Jobblabb är en lekfull blandning mellan experimentverkstad och studie- och yrkesvägledning. Här får besökaren testa sig själv och matchas mot utbildning och yrke, säger Niklas Cserhalmi, museidirektör på Arbetets museum.

Jobblabb är en vidareutveckling av museets populära utställning Jobbcirkus som vände sig till elever i årskurs 8.

– En lärdom vi tagit med oss från Jobbcirkus och samarbetet med forskare och studie- och yrkesvägledare är att elever redan i högstadiet är starkt påverkade av sitt kön och sociala bakgrund i funderingarna kring framtida jobb. Därför väcktes tanken om att börja jobba med de här frågorna tidigt med en utställning för en yngre målgrupp, säger museipedagog Christine Mars, som har tagit fram Jobblabbs pedagogiska koncept.

Arbetets museum har tecknat ett treårigt avtal med länets kommuner som gör det gratis för skolan att besöka Jobblabb. I framtagandet av utställningen har 280 barn i femte klass och omkring 100 studie- och yrkesvägledare, rektorer och lärare från sju skolor i regionen medverkat. Mycket av arbetet har skett genom diskussioner och workshopar med eleverna ute på skolorna. Eleverna har även fått utvärdera de teststationer som besökarna kommer att ta del av i utställningen.

– Med Jobblabb vill vi väcka tankar om hur en kan se på sig själv och sina förmågor. Att alla har superkrafter som kan användas i många olika sammanhang, inte minst i arbetslivet, säger Christine Mars.

Arbetets museum har också samverkat med Region Östergötland, Holmen, Siemens, Toyota och LRF/Gröna Jobb i satsningen. Organisationerna har hjälpt museet att utforma arbetsmetoder där målgruppen får testa sina egenskaper och inspireras av dagens yrkesverksamma.

Läs mer om Jobblabb här

SKOLA UTBILDNING.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist