LogoLogo
LogoLogo
NYHET3 september 2018

Fyra röster inför kommunrankingen

Inför 2018 års kommunranking pejlar vi förväntningarna och känslorna hos fyra kommuner runt om i Sverige. Samtliga svarande är kommunstyrelsens ordförande i respektive kommun.

Patric Åberg
Patric Åberg
Foto: Precious People

Patric Åberg, Östra Göinge (M) ranking 2017: plats 107

Hur tror du att det har gått i rankingen i år?
– Utifrån siffrorna i Svenskt Näringslivs enkät har vi aldrig haft bättre svar och därför tror jag att vi kommer att få en ”all time high”. Jag utgår från att vi spräcker 100-vallen, vilket har varit ett mål under några år. Vi kan nog öka ett tjugotal platser.

Finns det några speciella frågor ni har jobbat med det senaste året?
– Vi jobbar på att vara synliga bland företag via träffar och upphandlingsdialoger till exempel, där vi får in synpunkter för att underlätta för företag att komma med anbud. Serviceinriktad myndighetsutövning med företagslots sedan tre år tror jag har varit en av nycklarna. Det handlar om att minska krånglet för den enskilde företagaren. Det har gjort att många upplever kommunen som smidig och tillgänglig.

Hur är känslan i kommunen just nu?
– Det går allmänt bra för kommunen. Kommunens attraktionskraft är den viktigaste frågan för företagarna. Det byggs mycket nytt och det är ett allmänt positivt bra driv. En utmaning för Östra Göinge är att vi har tappat 1000 industrijobb på tio år, men de industrier som finns går som tåget ändå tack vara effektiviseringar. Vi jobbar för att företag ska kunna växa fram och vi gör vad vi kan lokalt.

På vilket sätt är det bra att rankingen görs?
– Den är viktig för att lyfta en viss grupps intresse för en fråga. Min åsikt är att företagare är bra för tillväxten, i landet så väl som i kommunen och regionen. Svenskt Näringslivs ranking får mycket uppmärksamhet och leder till diskussioner efteråt om hur vi ska jobba vidare.

Annalena Järnberg
Annalena Järnberg
Foto: Laila Sandberg

Annalena Järnberg, Hällefors (S) ranking 2017: plats 209

Hur tror du att det har gått i rankingen i år?
– Jag hoppas att vi behåller platsen eller ökar i rankingen. Vårt mål är att ha ett bra näringsliv i Hällefors och vi gör allt vi kan för att få de bästa förutsättningarna. Startskottet var när vi låg i botten och beslutade om att ta ett helhetsgrepp. Det är små steg, men det ska vara rätt och riktigt.

Finns det speciella frågor ni har jobbat med det senaste året?
– Bra kommunikation är alltid viktigt för att visa att kommunen är på tå när det gäller vad näringslivet behöver och hur vi kan vara till hjälp. Vår resa började inte på den bästa placeringen, men arbetet är en fortgående process. Det handlar om att hålla i och hålla ut. Det är en ständig dialog när det gäller myndighetsfrågor som bygglov, livsmedel och så vidare.

Hur är känslan i kommunen just nu?
– Jag tror att det går riktigt bra både för kommunen och näringslivet. Det är många som har investerat och tror på framtiden. Men vi har våra utmaningar som till exempel arbetskraftsbrist. Vårt näringslivsråd där vi lyfter strategiska frågor är en otroligt viktig arena.

På vilket sätt är det bra att rankingen görs?
– Det är många diskussioner kring dess betydelse eller inte, men den skickar en signal ut i kommunen som visar att vi gjort vårt jobb och att vi värnar om näringslivet. Vi låg i nedersta delen i flera år och det är ett tydligt kvitto när vi går upp. När Hällefors hamnar på kartan får vi andra muskler och verktyg att jobba med.

Christina Davidson
Christina Davidson
Foto: Jimmy Stjärnborg

Christina Davidson, Nybro (C) ranking 2017: plats 178

Hur tror du att det har gått i rankingen i år?
– Utifrån den jämförelse med oss själva som vi fick efter enkäten i maj så har det gått bra och uppåt på alla punkter, så jag hoppas och tror att vi kommer att få ett bättre resultat i år. Det är alltid en spänning att se. Internt finns det ett mål att ligga på topp-100 på sikt, men vi tar det stegvis.

Finns det speciella frågor ni har jobbat med det senaste året?
– Vi har jobbat mycket med information och kontakter. Vi har lyssnat på näringslivet om hur de upplever sina kontakter med kommunen. Vi återkopplar via nyhetsbrev till företagare. Vi jobbar också med att matcha kompetensbehov genom våra vuxenutbildningar. Vi är en industrikommun och även en transportknut med mycket logistik, och utbildar därför chaufförer.

Hur är känslan i kommunen just nu?
– Känslan är att det finns en positivism. Företagen går bra, det kommer många ordrar in, det är nyanställningar och nyetableringar. Det går framåt! Det var några tuffa år kring 2012-2014 med uppsägningar, varsel och nedläggningar inom glas- och tillverkningsindustrin, men nu är det andra verksamheter som nyanställer.

På vilket sätt är det bra att rankingen görs?
– Jag tycker att det är bra med en mätning som vi själva inte kan påverka, utan det är en attitydsmätning om hur företagen ser på kommunen. Den är ett bra instrument för vårt förbättringsarbete. Utöver Svenskt Näringslivs ranking är det Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) mätningar vi tittar djupare på, men det pratas mycket om rankingen.

Helena_Stenberg
Helena Stenberg
Foto: Maria Fäldt

Helena Stenberg, Piteå (S) ranking 2017: plats 226

Hur tror du att det har gått i rankingen i år?
– Jag hoppas att vi har klättrat uppåt då vi har sett svaren på de enskilda frågorna i enkäten, och de pekar på att det har gått bra. Vi har inte satt någon specifik placering som mål utan vill allmänt förbättra oss och har jobbat rejält med det under några år.

Finns det speciella frågor ni har jobbat med det senaste året?
– I slutet av förra året beslutade vi oss för att göra något åt det här och höll workshops om vad vi ska göra. Det handlar förstås om kommunikation och kunskap. Politiker och tjänstepersoner ska gå SKL:s utbildning ”Förenkla – helt enkelt”. Företagsbesök har vi gjort i alla år, men det handlar om att ställa frågor och inte bara hälsa på. Vi vill skapa arenor för regelbundna möten strukturerat. Utbildningsinsatsen är också viktig.

Hur är känslan i kommunen just nu?
– Det är mycket utveckling i Piteå just nu där det byggs både på höjden och bredden. Lokala entreprenörer satsar, bostäder byggs och befintliga företag går bra. Det finns en framtidstro. Vi hoppas att det arbete vi gör för näringslivsklimatet ska ge resultat på sikt, därför är det jätteroligt om vi klättrar i rankingen.

På vilket sätt är det bra att rankingen görs?
– Den gör att fokus sätts på en fråga. Jag vill vara tydlig med att den inte är allt vi tittar på utan det finns andra mätningar också. Men fokuset är intressant och får oss att vilja jobba med frågorna.

Företagsklimat
Skriven avAnders Jakobson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist