NYHET20 september 2016

Rekordlyft för Vännäs

Vännäs är den kommun som klättrar snabbast i Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i landets kommuner. Kommunföreträdare och företagare ser en ökad dialog som främsta framgångsfaktorn. ”Viljan att lyssna och att försöka vara en bra kommun har verkligen ökat”, säger åkeriägaren Stefan Johansson.

– Det är viktigt att vi företagare kan vara med och påverka i frågor som berör oss och vår verksamhet, säger Stefan Johansson, vd och delägare i Kaj Johansson Åkeri och företaget Allmiljö.
Foto: Samuel Pettersson/TT

Förra året var Vännäs mål att klättra från plats 236 till en placering över 200, men då slutade kommunen på plats 216.

I år var siktet inställt på en plats mellan 150 och 200. Och den här gången nåddes målet med råge. Vännäs klättrar 107 placeringar och hamnar på plats 109, vilket gör kommunen till årets klättrare i rankingen över företagsklimatet.

Vännäs satsning startade för flera år sedan efter att enkäten om företagsklimatet visade att företagen på orten saknade tydlighet, information och dialog från kommunens sida. Enda tillfället då företagen kom i kontakt med kommunen var i samband med myndighetsärenden. Och då förstod företagarna ofta inte varför kommunen agerade som den gjorde.

Kommunen har sedan dess, med rankingen som måttstock, arbetat strukturerat för att förbättra företagsklimatet. Fokus har främst legat på att skapa bättre dialog med näringslivet.

Från skepsis till tillit

Stefan Johansson, vd och delägare i Kaj Johansson Åkeri och företaget Allmiljö, har märkt en positiv skillnad i kommunens attityd till företagen.

– Kommunen har varit mycket mer aktiv de senaste åren. Största förändringen är att dialogen har ökat. Det är viktigt att vi företagare kan vara med och påverka i frågor som berör oss och vår verksamhet, säger han.

Egentligen är det inget revolutionerande som hänt, förklarar han. Det är många små saker som tillsammans gör stor nytta. En konkret skillnad är att myndighetsärenden hanteras enklare och snabbare. Ytterligare ett exempel är frukostmöten med intressanta föreläsare och att kommunen i olika sammanhang stöttar företag och i större utsträckning lyssnar på de problem företagen ställs inför. Själv deltar Stefan Johansson genom att sitta med i näringslivsrådet.

– Vännäs har blivit en bra kommun att verka i. Viljan att lyssna och att försöka vara en bra kommun för företagen har verkligen ökat.

Den första åtgärden kommunen gjorde för att förbättra företagsklimatet var att flytta näringslivsfunktionen från ett kommunalt bolag och att göra näringslivsfrågorna närvarande i alla förvaltningarna. Nästa steg var att ta reda på vad företagen ville och strukturera arbetet utifrån det.

De första åren gick det lite trögt, men för ett par år sedan tog det fart, berättar Christin Westman, näringslivsutvecklare i Vännäs.

– Nu vet företagen vad vi jobbar med och de inser att vi försöker göra mer för att förbättra villkoren för dem. Det har gått från skepsis till tillit, säger hon.

Inom kommunen finns en bredare förståelse för hur viktigt det är att lyssna på näringslivet.

– Nyckeln till ett bra företagsklimat är att få igång dialogen. Det handlar om att lära känna varandra och att förstå varandras förutsättningar. Att skapa relationer helt enkelt.

Startskott för fler förbättringar

Beskedet om att Vännäs är årets klättrare väcker många känslor hos kommunstyrelsens ordförande Johan Söderling (S).

– Det känns väldigt bra att se resultat av en tydlig strategi och en vilja till förbättring. Men jag hoppas också att det blir startskottet för ännu fler förbättringar framöver.

Han är nöjd med att flera års arbete för att förbättra företagsklimatet nu har satt sig. Det är fler inom kommunen som har en förståelse för näringslivets förutsättningar och behov av service, och företagen deltar mer i samhällsutvecklingen, enligt Johan Söderling.

Det leder i sin tur till öppnare och konstruktivare diskussioner som gynnar alla, konstaterar han.

– När förtroendet ökar blir det lättare att släppa in varandra. Jag tror att det är så enkelt, att man umgås och lär känna varandra och då ökar förtroendet.

Och ett starkt näringsliv som är engagerat i samhällsutvecklingen ger Vännäs bättre förutsättningar för framtiden, konstaterar han.

– Vi vill vara en attraktiv kommun på alla sätt och därför prioriterar vi det här arbetet. När näringslivet växer skapas fler arbetstillfällen och då får vi in mer skattepengar och kan utveckla kommunen.

Stefan Johansson på Kaj Johansson Åkeri ser mycket positivt på att kommunen försöker locka fler att flytta till Vännäs, bland annat genom att öka bostadsbyggandet.

– Det är viktigt att Vännäs syns så att vi kan attrahera kompetenta personer att flytta hit. Det är betydelsefullt både för företagen och kommunens utveckling.

Men även om kommunen utvecklas åt rätt håll, så återstår en del att göra, anser han.

– Vi tycker att kommunen gör för mycket i egen regi och att fler verksamheter borde läggas ut på entreprenad. Det vore bra för oss företag om mer upphandlades och det skulle höja kvaliteten i tjänsterna och produkterna och sänka kommunens kostnader, säger Stefan Johansson.

Svenskt Näringsliv har rankat företagsklimatet i Sveriges kommuner sedan 2001. Årets ranking bygger på enkätsvar från 31 400 företag tillsammans med statistik från SCB och UC. Hela rankinglistan hittas på www.foretagsklimat.se.

Så förbättrade Vännäs dialogen med näringslivet

  • Ett näringslivsråd har införts som diskuterar både strategiska och mer vardagliga frågor. Här träffas representanter från näringslivsorganisationer, banker, kommunledning och kommunens olika verksamhetsområden.
  • Dialogfrukostarna där företagare träffas har utökats med information om vad som händer i kommunen och som kan tänkas beröra företagen.
  • Bättre struktur kring företagsbesök. Två heldagar per termin är kommunchef, kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd och näringslivsutvecklare ute tillsammans och träffar företag.
  • Två gånger om året informerar näringslivsutvecklaren kommunstyrelsen om läget i näringslivet och förmedlar synpunkter från företagen.
  • Näringslivsutvecklaren sitter med i interna ledningsgrupper och projektgrupper i kommunen för att bidra med näringslivets perspektiv och för att föra ut aktuella frågor i kommunen till företagen.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist